INTERVJU

”Vi bidrar till att
effektivisera och
förbättra upplevelsen för Stockholms resenärer”

Andreas Eklund arbetar som Tech Lead på Trafikförvaltningen där han är del av ett agilt DevOps-team vars främsta uppgift är att leverera realtidsdata rörande fordonspositioner, beläggningsprognoser och fordonsinformation. De baserar sitt arbete på AWS-plattformen. Genom att tillhandahålla denna information bidrar B3 till att effektivisera och förbättra upplevelsen för Stockholms resenärer.

Berätta kort om din bakgrund?

Mitt första steg in i branschen var som systemutvecklare. Det var under dessa tidiga år som jag lade grunden för min tekniska kunskap och utvecklade en kärlek för problemlösning. Med tiden växte mina ansvarsområden och jag klev in i rollen som arkitekt och så småningom teamledare där jag fick ansvar för att leda utvecklingsteam och hantera produktutveckling. Jag hade nu chansen att förmedla min kunskap och passion till mitt team, och tillsammans skapa innovativa lösningar. Min nuvarande roll kräver en konstant balans mellan detaljerad teknisk kunskap och övergripande strategiskt tänkande.
Alla dessa erfarenheter har format mig till den jag är idag - en engagerad, erfaren och mångsidig IT-specialist med en stark passion för teknik och innovation. Varje dag är en ny möjlighet att lära, att utveckla och att fortsätta resan i denna dynamiska bransch.

Berätta om ditt uppdrag?

Varje dag innebär att navigera i en värld av teknisk komplexitet, där jag äger både plattformen och dess tekniska implementeringar. Det är mitt ansvar att se till att vi är på rätt kurs, att vi tar de rätta tekniska besluten för att uppnå våra långsiktiga mål. En stor del av min roll innebär att skapa och godkänna uppskattningar för utvecklingstiden för olika initiativ inom vårt produktområde. Varje projekt vi tar oss an är en ny utmaning, en chans att sträva efter excellence och att driva vår tekniska utveckling framåt. Jag har även uppgiften att se till att vår tekniska roadmap, en karta över våra kortsiktiga och långsiktiga planer, ständigt hålls uppdaterad och är i linje med produktens övergripande roadmap. Detta är ett ständigt pågående arbete, där jag kontinuerligt behöver anpassa och justera vår kurs baserat på de förändringar vi stöter på längs vägen. En viktig aspekt av mitt jobb som Tech Lead är att driva teknisk synkronisering mellan olika utvecklingsområden. I denna roll blir jag en brobyggare mellan olika team och tekniska discipliner för att skapa en enhetlig och sammanhängande lösning.

Vad arbetar ni med just nu?

Just nu befinner vi oss i mitten av en teknisk omvandling. Vi är i full färd med att refaktorisera våra tjänster för att använda Kafka-baserad teknik. Kafka, med sin realtids dataströmning, är en grundpelare i vår tekniska lösning. Den låter oss omedelbart fånga och analysera varje förändring i trafiken, vilket ger oss möjlighet att leverera exakt och användbar information.

I vilken molnmiljö arbetar ni?

Vi arbetar i Amazon Web Services (AWS) molnmiljö, och vi är ständigt medvetna om att vi behöver optimera våra kostnader i denna miljö. Vi går igenom våra AWS-tjänster regelbundet, ser över varje aspekt och försöker hitta sätt att få mer värde för de pengar vi spenderar. Detta kräver en noggrann balans. Vi behöver hålla vårt tekniska landskap på framkant, samtidigt som vi måste säkerställa att vi är kostnadseffektiva. Vi navigerar genom denna utmaning genom att kontinuerligt optimera och förbättra våra system, alltid med fokus på att leverera bästa möjliga tjänst till våra användare. Vi är engagerade i att ta oss an denna utmaning och vi vet att arbetet har en verklig påverkan för resenärerna.

Vilken kompetens kommer B3 in med?

B3 tillhandahåller gedigen expertis inom systemutveckling och DevOps. Vi har djupgående kunskap om molnbaserade teknologier och kan effektivt utnyttja dessa för att skapa robusta och säkra systemlösningar. Denna expertis används kontinuerligt för att leverera värdefull service till våra kunder. Vi är väl förberedda att möta alla tekniska utmaningar och arbeta mot en kontinuerlig teknisk förbättring. Trafikförvaltningen besitter betydande kunskaper inom Amazon Web Services (AWS), DevOps och Infrastruktur som Kod (IaC). Detta inflytande gör uppdraget särskilt intressant och ger oss möjlighet att involvera oss i hela leveranskedjan.

Andreas Eklund

Mitt uppdrag på Trafikförvaltningen är inte bara ett jobb, det är en resa. En resa mot teknisk förbättring, effektivitet och innovation. Varje dag är ett steg närmare att realisera vår vision, och varje framsteg vi gör längs vägen är ett bevis på det hårda arbete och engagemang som jag och mitt team lägger ner.