INTERVJU

”Praktiken på B3 ger oss värdefull erfarenhet för arbetslivet”

Under tio veckor har ett team om sex personer placerade i Stockholm och Göteborg gjort praktik inom B3 Cloud. Teamet har jobbat i ett gemensamt projekt med att bygga en webbapplikation med hjälp av Cloudplattformarna Microsoft Azure och AWS. Möt teamet i en intervju nedan.

Berätta kort om er och er bakgrund?

Vi är ett team på sex personer där alla gick teknikprogrammet på gymnasiet varav fyra i Stockholm och två i Göteborg. Nu pluggar vi vidareutbildningen TE4 på ett år. Utbildningen ger oss titeln gymnasieingenjör och gör att vi blir anställningsbara mjukvaruutvecklare efter examen.

Vad innebär praktiken på B3?

Vi arbetar med att bygga en webbapplikation där B3 ska kunna se fakturerings- och servicedata från Microsoft samt Amazon tjänster. I och med detta har vi jobbat med cloudplattformarna Microsoft Azure och AWS. Microsoft Azure använder vi för att autentisera och auktorisera användaren samt att hämta fakturerings- och servicedata medan AWS just nu används för att driftsätta applikationen, men kommer även användas för att hämta faktureringsdata om kunder längre fram. Praktiken på B3 innebär en chans för oss att få arbetslivserfarenhet vilket kommer vara väldigt viktigt när vi söker jobb efter utbildningen.

Hur har det varit att jobba som ett team men på olika platser geografiskt?

Det har varit nytt för alla och inte alltid lätt, men det har varit lärorikt. För att alla ska hålla sig uppdaterade kring vad de andra gör, har vi ett möte varje morgon där vi pratar om hur det gick dagen innan samt vad vi ska fortsätta med. Det som har varit utmanande, är att inte kunna hjälpa varandra på samma sätt som är möjligt när man sitter fysiskt på samma plats.

Vad har det bästa varit med att göra praktik på B3?

Det bästa med att göra praktik på B3 har varit att samla på sig massor av nya erfarenheter. Både att få inblick i en arbetsplats med allt vad det innebär och att få träffa och lära känna så många nya människor. Det har varit mycket värdefullt.

På bilden ovan, övre raden från vänster: Axel Svendsen, Elliot Abrahamsson, Anton Järlebring, Casper Högström, Axel Hägerbäck, Isac Kristiansson

På bilden, övre raden från vänster: Axel Svendsen, Elliot Abrahamsson, Anton Järlebring, Casper Högström, Axel Hägerbäck, Isac Kristiansson