INTERVJU

Katarzyna har varit en del av verksamheten sedan B3 Polen etablerades

Katarzyna Saladucha, arbetar idag som Talent Acquisition Manager på B3 i Polen och har följt utvecklingen sedan bolaget etablerades där 2018. Företaget fortsätter växa och har idag kontor i både Krakow och Warszawa.

Berätta kort om dig och din bakgrund?

Jag har alltid uppskattat att få arbeta med människor och kom i kontakt med rekryterings- och IT-branschen 2018 då jag funderade på nästa steg i min yrkeskarriär. Jag trivs i en roll där jag får träffa olika personligheter och lösa olika situationer. Jag kommer ursprungligen från Vitryssland men åkte till Polen för att studera och blev kvar.

Vad innebär din roll på B3?

Jag började som Talent Acquisition Specialist, men min roll har hela tiden utvecklats, och idag arbetar jag som Talent Acquisition Manager. Jag har med tiden byggt upp ett stort rekryteringsteam, som nu består av elva personer. Förutom att bygga och driva teamets arbete framåt, har jag ständig kontakt med våra affärsutvecklingschefer för att se över kvaliteten på de tjänster vi erbjuder våra kunder. Jag försöker optimera arbetet inom rekryteringsområdet och tillsammans med hela teamet söker vi ständigt efter nya idéer för att förbättra olika processer och öka effektiviteten i vårt arbete.

Du har varit en del av verksamheten sedan B3 Polen etablerades.
Hur har företaget utvecklats under åren?

Bolaget har växt och utvecklats enormt, vilket inte minst syns tydligt i våra siffor och i hur våra team växer samt i antalet konsulter. De kunder vi arbetar med idag är världskända varumärken. Vi har etablerat processer som har fungerat bra för oss genom åren och som både underlättar vårt arbete och upprätthåller kvalitet.

Hur skulle du beskriva B3s kultur?

Vi fokuserar på människorna och att bygga en kultur med en öppen kommunikation. Vi fokuserar också på frihet, vilket ger medarbetarna utrymme för eget ansvar. En strävan för oss är att bygga långsiktiga relationer och mål, varför det är så viktigt för oss att attrahera rätt personligheter.

Katarzyna Saladucha

Vi fokuserar på människorna och att bygga en kultur med en öppen kommunikation.