INTERVJU

”Här är medarbetarna företagets viktigaste resurs på riktigt!”

Marie Häggström har arbetat på B3 sedan 2009 främst som projektledare och programledare för stora upphandlingar och implementationsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Idag jobbar hon som konsult på ett av B3s specialistbolag, B3 Healthcare Consulting.

Berätta kort om dig och din bakgrund?

Jag pluggade först till personalvetare men blev klar mitt i en lågkonjunktur och valde då att läsa vidare till sjuksköterska med målet att få arbeta med verksamhetsutveckling inom sjukvården eftersom jag alltid haft ett intresse för vårdområdet. Det gick fortare än vad jag förväntat mig. Efter en kort men extremt lärorik karriär som sjuksköterska började jag 1997 på Siemens Healthcare. Efter tolv år med olika titlar och chefsroller kände jag att jag ville arbeta närmare kunderna och deras verksamhet. Jag kom då i kontakt med B3, som precis startat upp ett nytt affärsområde – IT i vården. Hela bolaget bestod då av drygt 50 personer, idag är vi 790 anställda.

Vad gör du i din roll på B3?

Jag har främst haft roller som projektledare och programledare för stora upphandlingar och implementationsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Mina uppdragsgivare är i huvudsak Sveriges regioner. Sedan 2014 har jag arbetat för den gruppering som kallas för Sussa – en samverkan mellan nio regioner. Inledningsvis ansvarade jag för ett strategi- och målbildsarbete som låg till grund för att fem regioner beslutade att göra en gemensam upphandling av Framtidens vårdinformationsstöd. Jag blev sedan programledare för upphandlingen och gemensamt förberedelsearbete. Fem regioner blev sedan nio och jag var kvar i olika roller inom Sussa fram till 2021. Därefter vände jag på hatten och började som programledare för Region Dalarnas förberedelser för införande av det upphandlade systemet.

I år firar B3 20 år! Hur har bolaget förändrats under årens lopp?

Den största skillnaden är antalet anställda. När jag började lärde jag känna i stort sett alla, men vi växte fort och ganska snart var det jag som började känna mig som nyanställd när jag kom in på kontoret och inte kände igen kollegorna. Men oavsett antal anställda så har stämningen på bolaget alltid varit härlig. Förutom antalet anställda så är nog den största förändringen när det tidigare affärsområdet blev ett eget dotterbolag. Då fick vi både frihet och ansvar att utveckla vår verksamhet mer och där har vi konsulter varit väldigt delaktiga.

B3 har från början satsat på att skapa en stark företagskultur. Hur skulle du beskriva den?

Professionell, varm och inkluderande. Även om B3 har växt mycket genom åren har bolaget haft stort fokus på att rekrytera de bästa konsulterna och ge oss förutsättningar att utvecklas. Att medarbetarna är företagets viktigaste resurs är inte en klyscha på B3, det är på riktigt. Cheferna är noga med att vi trivs med våra uppdrag och har en rimlig arbetssituation. Jag var också med och startade upp Team B3, vår wellness-satsning, som har utvecklats enormt de senaste åren.

Vad tycker du är det bästa med att jobba på B3?

För mig är det viktigaste och mest grundläggande att jag och bolaget delar värderingar. Inom B3 Healthcare Consulting var vi tidiga med att arbeta fram en värdegrund med tillhörande värdeord – Personlig, Passionerad och Ödmjuk. Dessa håller fortfarande och fungerar som ”checklista” vid nyrekryteringar, vilket ökar oddsen för lyckade rekryteringar och nöjda kunder. På andra plats kommer frihet och ansvar. Jag driver mina projekt/program och tar fullt ansvar för uppdraget. Det är fantastiskt kul att arbeta inom vårdverksamhet. Sammanfattningsvis så trivs jag väldigt bra i min roll som konsult – jag kan byta jobb utan att byta arbetsgivare och jag har spännande uppdrag som utvecklar både min profession och person!

Marie Häggström

Tack vare engagerade medarbetare finns nu allt från handarbetscafé till simträningspass och Vasaloppsresor. Det skapar en gemenskap som också främjar företagskulturen.