INTERVJU

Konsulten som brinner för upphandlingar

Kim Gustavsson arbetar som upphandlingskonsult på B3 Upphandling. Blandningen av utmanande och spännande uppdrag samt möjlighet till ett aktivt liv lockade honom till B3 och konsultrollen. Träffa Kim i en intervju.

Berätta kort om dig och din bakgrund?

Jag kommer ursprungligen från Norrköping men bor sedan 20 år tillbaka i Sundsvall. Efter ekonomistudier vid Mittuniversitetet jobbade jag som säljare inom IT på olika nivåer. Därefter jobbade jag för Region Västernorrland som IT-upphandlare i 10 år. Tiden hos regionen var väldigt lärorik, jag fick jag fick pröva på många olika upphandlingssituationer och genomföra flera uppdrag inom inköp och upphandling. Jag var bland annat utlånad till det nationella SUSSA-programmet under ett och ett halvt år som biträdande upphandlingsansvarig för upphandling av ett nytt journalsystem. Under pandemin bytte jag arbetsgivare till B3 Upphandling och jag trivs mycket bra här.

Vad gör du i din roll på B3?

Jag jobbar som upphandlingskonsult, vilket innebär att mina uppdrag består av att genomföra upphandlingar åt andra upphandlande myndigheter. Jag hjälper till i kravfångstarbetet, har en rådgivande roll till upphandlare och genomför utredningar för verksamhetsutveckling inom inköps- och upphandlingsprocessen. Mitt arbetsområde är framför allt IT där jag har stor erfarenhet av köp av IT-tjänster, exempelvis utlokalisering av IT-drift eller enskilda applikationer, IT-arbetsplats som tjänst eller kommunikation som tjänst.

Var det något särskilt som lockade dig till B3?

När jag kom i kontakt med B3 blev det uppenbart att det är ett företag med en värdegrund som jag delar. B3 förespråkar och skapar förutsättningar till ett aktiv liv med hög grad av gemensamma aktiviteter och en arbetsmiljö som man tillåts att utvecklas i.

Hur trivs du på B3 idag?

Jag trivs väldigt bra på B3. Jag har fått arbeta med många roliga och utmanande upphandlingar, jag har fått träffa flera olika myndigheter som ser inköps- och upphandlingsprocessen på olika sätt. Dessutom har jag väldigt kunniga medarbetare och en bra chef som skapar ett bra arbetsklimat.

Berätta om ditt uppdrag?

Just nu har jag ett uppdrag för Region Stockholm, där har jag arbetsuppgifter som är kopplade till upphandling av nytt journalsystem för förlossningsvården. Hälsa och sjukvård är ett område som jag gillar att arbeta inom, det ger en känsla av att bidra till något mer i samhället. Dessutom har jag många duktiga kollegor inom B3 som arbetar inom branschen vilket möjliggör ett bra kompetens- och erfarenhetsutbyte.

Vad innebär det att jobba med upphandlingar?

Att genomföra upphandlingar är för mig spännande eftersom det finns en sådan stor potential med inköps- och upphandlingsprocessen, att göra en bra affär för myndigheten och samhället. Ser vi till privata bolag så har de ofta genomarbetade inköpsprocesser och tydliga arbetssätt för inköp. Inom offentlig verksamhet finns en möjlighet att dra lärdom och jobba mer aktivt med dessa processer.

Vad är det bästa med konsultrollen?

För mig är det framför allt två saker. Det ena är att jag får en möjlighet att arbeta med uppdrag som är utmanande och spännande såsom verksamhetsutveckling eller att förflytta en verksamhet eller organisation inom digitalisering och skapa ändamålsenliga avtal genom en offentlig upphandling. Det andra är att kunna kombinera ett spännande jobb med ett aktivt familjeliv.

Kim Gustavsson

Spännande uppdrag, kunniga medarbetare och gemensamma aktiviteter skapar ett bra arbetsklimat på B3