INTERVJU

Konsulten och jordbrukaren som har dottern som kollega

Jan Lindquist gjorde lumpen under 70-talet. För att tjäna lite extra pengar jobbade han parallellt på SPP, som efter avslutad militärtjänstgöring erbjöd honom en tjänst som kontaktperson mot deras IT-avdelning. 40 år senare är Jan en av B3s seniora konsulter inom verksamhets- och informationsarkitektur. Möt honom i en intervju där han berättar om varför han varit på samma arbetsplats under många år och hur det är att ha sin dotter som kollega.

Vad gör du på B3?

Jag konsultar inom verksamhets- och informationsarkitektur. Jag har arbetat inom IT i 40 år nu. Redan från start kom jag in på informations- och databasarkitektur. Med tiden har det gått mer åt verksamhetshållet med inriktning på företagsprocesser. Speciellt inom bank och försäkring som vi arbetar med på B3 Visab.

Du har arbetat på samma företag i 35 år, vad är det som gjort att du stannat under alla dessa år?

Jag tror att anledningen till att jag har blivit kvar på samma ställe beror på att vi alltid har varit och är ett jättebra gäng, först som Visab och senare som B3 Visab när vi blev en del av B3-koncernen. Vi har alltid varit kollegor som är nära varandra med liknande intressen och det har påverkat sammanhållningen positivt. Vi har även kunnat behålla kulturen på företaget väldigt väl under alla år. Det är viktigt för oss att ta hand om varandra, vi är intresserade av vad andra arbetar med, vi nätverkar och utbyter erfarenheter. Detta har hängt i hela tiden och är en av de större anledningarna till varför jag är kvar.

Vad jobbade du med i ditt senaste uppdrag?

Jag har varit med och arbetat fram en förstudie på företaget Avtalat. Det är ett relativt nystartat bolag som hanterar information kring kollektivavtalad försäkring. Jag har tittat på deras processer och hur de hanterar information av olika slag. Vi har sedan skapat en målarkitektur och en tänkt informationsarkitektur. I slutet av uppdraget lämnade vi över en förstudie som kommer ligga till grund för de kommande projekten för företaget.

Vad har varit roligast med uppdraget?

Det roligaste har varit att arbeta med ett team från B3 Visab. Vi har varit tre konsulter från samma bolag. Det var också väldigt kul att arbeta med ett nytt bolag där många processer och strukturer ska sättas. Det är lite “once in a lifetime” att få vara med och forma något så brett och stort. Det är många människor som är kollektivavtalsbundna så produkten kommer röra många personer i Sverige.

Vad tycker du särskiljer B3 som bolag?

Intresset och inriktningen att engagera alla i varumärket och bolaget. Och den sociala delen, att bolaget lockar och uppmuntrar till fritidsaktiviteter. Att kombinera liv och hälsa. Det finns verkligen ett ärligt intresse för hållbara medarbetare här.

Din dotter arbetar på samma företag som dig, hur är det?

Det funkar jättebra! Att träffa henne både i vardagslivet och det professionella är fantastiskt. Vi har en nära relation och har umgåtts mycket genom alla år, inte minst genom familjens jordbruk. Vi har lite av samma sinnelag och det tror jag bidrar till att det fungerar så bra som det gör. Naturligtvis funderade vi på hur B3 skulle ställa sig till att vi skulle arbeta på samma företag. Men om vi jämför med exempelvis jordbruk så är det ju många familjemedlemmar på samma arbetsplats, så varför skulle det inte fungera inom IT? Nyckeln är att trivas tillsammans och att kunna skilja på privat och professionellt.

Vilka är dina främsta styrkor i din roll?

Jag tror att det är min känsla för struktur och sammanhang. Jag är bra på att anpassa mig till den organisation jag arbetar inom och att läsa in vad kunderna önskar. Jag är även bra på att samverka med olika människor och det tror jag är en stor del i att lyckas som konsult, att vara lite av en kameleont. Att kunna anpassa sig till omgivningen och vara lite pragmatisk för att lära sig nytt. Jag har förstås basen i mitt kunnande, men att hela tiden söka nya bitar för att utveckla sin kompetens är ett sätt att hålla sig inspirerad och aktuell.

Jan Lindquist

Inom jordbruk så är det ju ofta flera familjemedlemmar på samma gård, så varför skulle det inte fungera inom IT?