INTERVJU

RPA-konsulten som dagligen får nya idéer och tankar

Förhoppningen är att RPA ska kunna användas som en brygga till att flera ska intressera sig för att använda AI för djupare insikter och ännu kraftfullare resultat. Det säger Henry Wang, konsulten som brinner för RPA och det datadrivna arbetssättet.

Berätta om vad du jobbar med på B3?

Jag är RPA-konsult och processanalytiker och del av ett team arbetar med ”det datadrivna företaget”. Teamet utgörs av specialister inom business intelligence (BI) och data scientists som är experter inom AI. Mitt område är automation med hjälp av tekniken RPA. Kort förklarat fungerar tekniken så att man bygger upp processflöden som instruerar en robot vad som skall utföras med hjälp av olika byggklossar, exempelvis ”klicka” eller ”skriv in data”. Tekniken anknyter till både BI och AI eftersom nästan samtliga affärsprocesser handlar om någon typ av datahantering. Exempelvis kan data användas för att trigga igång affärsprocesser.

Vad var det som lockade dig till B3?

Jag spenderar mycket tid online för att lyssna in den tekniska utvecklingen i världen. Jag upptäckte att detta intresse delades av B3 Indes som är otroliga framtidsvisionärer. Bolaget har blicken högt och utgår alltid från vilket värde och nytta vi kan skapa med hjälp av hela den innovativa verktygslådan. På B3 fastnar jag inte i traditionella rutiner. Jag utmanas konstant och får nästan dagligen nya idéer och tankar.

Vad är mest spännande med att arbeta med RPA?

Att det är så intuitivt! På samma sätt som jag tidigare har skapat processkartor i Powerpoint skapar jag nu istället processflöden i ett RPA-verktyg som utför uppgifterna åt mig. Det går snabbt att utveckla i verktyget som klassas som ”low-code”. Det gör det enklare för mig att prata med verksamhetsnära delar av en organisation som oftast ser snabba vinster av mindre investeringar.

Inom vilket område skapar RPA störst nytta tycker du?

RPA är passande för manuella och repetitiva uppgifter med tydliga beslutsmönster. Här kan RPA snabbt skapa nytta. Andra fördelar med robotar är att de eliminerar risker som kan uppstå av den mänskliga faktorn. De ger även en överskådlighet över processer och erbjuder support dygnet runt. Oftast hittar man automationspotential inom områdena ekonomi, HR och IT, exempelvis för fakturahantering, bokföring, tidrapportering, löneutbetalningar och dataöverföring. Tekniken har ett brett användningsområde så egentligen är det mest fantasin som sätter gränser.

Har du något drömprojekt inom RPA?

RPA är en otroligt het teknik som fått ett rejält uppsving de senaste fem åren. Tekniken växer globalt med minst 10-15% varje år (prognostiserat fram tills minst 2030). Eftersom RPA är så lätt att arbeta med tror jag att vi inom ett par år kommer se tekniken lika vedertagen som Excel och Powerpoint är i dagsläget. Ett exempel på hur detta har gjorts redan idag är PwC i USA där de har valt att utbilda samtliga medarbetare i RPA. De har sedan skapat en intern plattform där automationer och idéer för automationer delas inom hela organisationen. Mitt drömprojekt skulle vara att hjälpa något bolag i en sådan större strategisk förändring. Praktiskt sett är tekniken dock så pass ny på marknaden att många fortfarande finner sig i ett pilotprojekt, och för de rekommenderar jag att börja i mindre skala för att påvisa de otroliga vinsterna med RPA.

Kul att du tog dig tiden för denna intervju! Hur gör man om man är intresserad av att höra mer om RPA?

Tack för möjligheten! Jag tar gladeligen varje chans jag får för att sprida budskapet om RPA. Du kan nå mig på min e-post henry.wang@b3.se, alternativt hitta mig på LinkedIn där jag veckovis delar mina reflektioner om RPA.

Henry Wang

RPA är passande för manuella och repetitiva uppgifter med tydliga beslutsmönster.