OLIKHETEr på b3

Inkludering och jämställdhet

Olikheter är inte bara ett av B3s värdeord utan också en del av vårt DNA. Olikheter skapar bättre kreativitet, innovation, engagemang, trivsel, välmående, prestation och resultat. På B3 vill vi att alla människor ska få förutsättningar och möjligheter att verka på lika premisser. Därför strävar vi som arbetsgivare efter att skapa lika förutsättningar för alla, oavsett bakgrund.

Som ett framstående tjänsteföretag är B3 medvetet om att våra medarbetare utgör kärnan i vårt bolags framgång. Vi ser en ansvarsfull personalpolitik som en grundläggande förutsättning för att både behålla våra nuvarande medarbetare och attrahera nya talanger. B3 har en aktiv strategi för att främja inkludering och jämställdhet, med övertygelsen att våra medarbetares olikheter, bakgrunder och erfarenheter är en tillgång som ger dynamik och berikar vår verksamhet med nya perspektiv och idéer. Vi betraktar jämställdhet som en självklarhet och strävar efter att förbättra könsfördelningen inom organisationen.

Inkluderingsnätverket B3 Include

B3s inkluderingsnätverk ”B3 Include” lanserades 2020 med målet att skapa en ännu mer inkluderande arbetsmiljö. B3-medarbetare och ibland även externa gäster bjuds in till presentationer och inspirationsföreläsningar inom olika områden, följt av diskussion och kunskapsutbyte. Syftet är att höja medvetenheten kring dessa frågor och i slutändan attrahera fler kvinnor, yngre medarbetare och medarbetare med olika kulturella bakgrunder.

Partnerskap och samarbeten

B3 är Co Creating Partner till Women In Tech sedan 2023 och för andra året i rad var B3 2023 också huvudsponsor och drev ett aktivt samarbete med Changers Hub där våra medarbetare engagerade sig på flera sätt. Genom åren har vi samarbetat med många olika framstående aktörer för att främja en mer inkluderande techbransch.

Ledarskap på B3

Ledarskap är en viktig nyckel för att utveckla hållbara medarbetare som mår bra. Vi utbildar alla ledare i mångfald och jämställdhet, fördomsmedveten rekrytering och hur en ledare kan jobba med sitt eget och andras välmående. Innehållet i Hållbart ledarskap bygger på ett inkluderande, proaktivt och hälsofrämjande ledarskap med koppling till arbetsmiljö och andra viktiga områden.

Händer i mångfald

Olikheter är inte bara ett av våra värdeord utan också en del av B3s DNA. Vi är helt övertygade om att olikheter skapar bättre kreativitet, innovation, trivsel, välmående och prestation i ett team.


Anders Nilsson

Hör gärna av dig för mer information

Pernilla Brolin
Head of People & Culture

pernilla.brolin@b3.se
070-839 63 00