Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

INTERVJU

B3 HealthTech

B3 HealthTech

I gränslandet mellan teknologi och hälsosektorn har B3 HealthTech, ett konsultbolag som specialiserar sig på teknikprojekt inom sjukvården, funnit sin plats som ett startup inom B3s koncern. Grundarna Christina Löfgren, Peter Lager och Patrik Wahlberg berättar här mer om bolagets utvecklingsresa och sina upplevelser av att starta och driva ett startup som en del av B3.

En strävan efter större utrymme att växa

Grundarna av B3 HealthTech arbetade tidigare som kollegor där de drev ett affärsområde inom en större koncern. De insåg att de alla tre hade en dröm om att utveckla något nytt tillsammans där de kunde växa på sitt eget sätt och i linje med sina egna värderingar. Denna insikt ledde fram till att de för snart tre år sedan bestämde sig för att på ett eller annat vis tillsammans starta ett eget bolag.

- Vi stod då med alternativen att starta ett bolag från grunden, med alla de utmaningar som vi visste att det innebär, eller att hitta en ny plattform att arbeta utifrån. När B3 presenterade ett förslag på att starta upp ett bolag inom koncernen så kändes det som det bästa alternativet då stödfunktioner på koncern fanns att tillgå samt en trygghet under en uppstart kunde erbjudas. Efter en tids dialoger och presentation av ett starkt business case startade vi B3 HealthTech som ett intressebolag till B3 och vi fick äntligen möjlighet att driva verksamheten på det sätt vi ansåg vara bäst.

Stabil tillväxt genom projekt som underlättar för patient och vårdpersonal

Sedan starten har B3 HealthTech haft en framgångsrik resa i linje med sitt uttalade mål att växa med både tillförsikt och lönsamhet, vilket gjort att bolaget idag har omkring 40 medarbetare. I och med uppstarten och det ökade fokus mot hälso- och sjukvårdssektorn så har inte bara tidigare leveranser från B3 Healthcare Consulting bidragit till tillväxten inom området, men även andra dotterbolag inom koncernen har fått leveranser inom området då säljkraft och fokus har tillkommit.

- Vi ska stötta Sveriges hälso- och sjukvård att bli bättre och hjälpa medborgarna till en smidigare kontakt med vården. Sverige har som mål att vara bäst inom e-hälsa år 2025. Som det ser ut idag kommer det att bli väldigt utmanande, men vi ska göra vad vi kan för att ta Sverige mot det målet.

De ser stora möjligheter i den pågående utrullningen av journalsystem i landets olika regioner och är med sin expertis inom integration och teknik välpositionerade för att underlätta denna process.

- Vår gruppering av hälsoinformatiker, som är en av de största i Sverige, kan säkerställa att olika enheter och personer inom vården kan kommunicera effektivt och tala samma språk, inte bara att tekniken fungerar som den ska. Vårt starka team är en enorm tillgång för oss och vi som grundare får så mycket energi från att arbeta både i den stora koncernen och med våra fantastiska närmsta medarbetare.

Frihet med fortsatt trygghet

Genom att starta ett bolag i B3s regi anser sig grundarna ha fått friheten att forma verksamheten enligt sina egna visioner samtidigt som de kunnat få stöd och trygghet från moderbolaget.

- Att B3 tillhandahöll stödfunktioner för att hantera de administrativa och ekonomiska aspekterna av företagande har varit väldigt uppskattat, och gjort det möjligt för oss att i stället fokusera på att utveckla vår verksamhet och starka kundrelationer.

Att vara en del av B3 har också gett dem möjlighet att dra nytta av ett starkt nätverk och att samarbeta med andra bolag inom B3-koncernen. De har kunnat utnyttja samleveranser och gemensamma initiativ för att öka sin närvaro på marknaden och erbjuda sina kunder en bredare och mer diversifierad service.

- Vi kan se glädjen hos våra kunder där vi inte bara kan leverera inom vårt område utan med hjälp av våra systerbolag även inom allt från informationssäkerhet till förändringsledning. Vi har gjort samleveranser med 20 av de 25 bolagen inom B3 vilket känns otroligt häftigt.

Förutom tryggheten och det administrativa stödet som ges en startup i en större koncern har även byggandet av affär och team upplevts lättare.

- Vi har även gynnats mycket av tillgången till ramavtal, något som hade varit fullkomligt omöjligt de första åren om vi hade startat på egen hand. Det är verkligen en styrka att vi kan nå många kunder och få till komplexa leveranser från dag ett. Vi märkte också av en trygghet när vi började rekrytera, det var lättare att attrahera seniora personer när vårt lilla startup låg i en stabil hemmahamn. Vi ser oss som den lilla familjen i den större släkten.

Råd till framtida entreprenörer

Peter, Christina och Patrik delar även med sig av några värdefulla råd till andra som överväger att starta ett bolag inom konsultsektorn:

1. Känn ditt område

- Det har bidragit till vår framgång att vi redan från start kände till varandras styrkor och svagheter, samt att vi alla var erfarna inom området och därför vet vad kunderna vill ha. Försök alltså att inte börja från ruta ett utan bygg vidare på nätverk och kompetens som du redan besitter.

2. Brinn för din verksamhet

- Att driva ett bolag kräver passion och engagemang. Du måste tro på det du gör och se meningen med det.

3. Balans mellan tillväxt och lönsamhet

- Ha tydlig uppsikt över balansen mellan att expandera och att vara lönsam.

Dela intervjun

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss