Nyhet

”Den som kan ett område väl får superkrafter genom AI”

ChatGPT blev snabbt ordet på allas läppar när det lanserades i slutet av 2022. Även om det funnits liknande system tidigare blev det nu uppenbart för många vilken kraft som finns i AI och hur det kan underlätta människors arbete och vardag. Men vad är egentligen det nya med ChatGPT och vad har företag för nytta av att jobba med mer datadrivet? Träffa vår AI-expert Christian Lauritzen i en intervju som berättar mer.

Vad är det nya inom AI?

Intresset för ChatGPT har verkligen ökat det senaste året, men även för andra liknande verktyg och chatbottar. Och just nu håller många stora bolag på med liknande modeller. Många säger att det kan förändra världen och wow-faktorn är jättehög, och vi håller med, men backar vi bandet lite så handlar det om att kunna använda kraften i data på rätt sätt och det är egentligen inget nytt. Och det är ingen ”fluga” som kommer att gå över – det gäller att hänga med i utvecklingen. Det går otroligt snabbt. Företag har massor att vinna på att använda sig av AI – om det görs på rätt sätt. Och man skall inte glömma att AI är mycket bredare än språkmodeller. Mycket av nyttan skapas fortfarande med Machine Learning och statistiska modeller, t.ex. för att kunna identifiera maskiner som håller på att gå sönder, eller varor som är attraktiva för en viss kundgrupp.

Vad är egentligen ChatGPT?

ChatGPT är en chattrobot eller virtuell assistent, baserad på en stor språkmodell, som har utvecklats av företaget OpenAI. Genom att använda ChatGPT kan du bland annat få svar på alla sorters olika frågor du kan tänkas ha, få hjälp att ta fram olika texter och underlag på olika språk. En viktig komponent för att lyckas är förförståelsen. Om du ska kunna tolka resultatet och avgöra om det är relevant måste du oftast ha förförståelse inom frågan och sätta svaret i rätt sammanhang och att kunna bedöma om svaret du fått är brilliant eller oanvändbart. AI kan på så vis förenkla mycket, men inte göra hela jobbet. Den som kan ett område väl får superkrafter genom AI. Framför allt finns det mycket tid att spara, bland annat genom att använda AI i mer repetitiva arbetsuppgifter. AI är som en duktig kollega som gör jobbet mycket snabbare och med hög precision, den behöver inte heller vila utan kan jobba konstant.

Vad har företag att vinna på att jobba mer datadrivet?

Att arbeta datadrivet handlar om att kunna använda data för att fatta bättre beslut än att gissa eller att använda magkänsla. Men det är inte bara att använda datan. Du måste veta vart du ska, vad du vill åstadkomma och kunna ställa rätt frågor. Genom att analysera data kan också många misstag undvikas och produktiviteten öka. Exempelvis kan tillverkande företag analysera identifiera vilka produkter som är olönsamma och ta bort dessa ur sortimentet alternativt höja priset på dem. Men då måste man också gå hela vägen från att ha gjort analysen och fått insikten till att implementera prishöjningen. Och bekräfta att analysen var rätt? Kanske behöver man designa ett experiment i liten skala för att först försäkra sig om att det kommer att fungera. Att arbeta datadrivet är lika mycket en kulturell förändring som att göra analyser.

Är det någon bransch som ligger lång fram när det gäller användandet av AI?

Allt fler branscher har börjat testa sig fram och se möjligheterna med AI men som ofta ligger fintech-branschen långt fram. Men även inom tillverkande industri och serviceverksamhet har användandet av AI ökat.

Hur kan B3 stötta inom området?

Genom specialistbolaget B3 Indes hjälper vi många företag att förstå och nyttja kraften i sin data för att kunna fatta välgrundade och snabba beslut. Tekniker vi använder är framför allt Business Intelligence, AI, RPA och Data science. Vi jobbar bland annat genom traditionell visualisering, prognostisering genom AI, vi gör anomalidetekteringar för att hitta avvikelser vilket kan användas för bland annat identifiera bedrägerier. Vi hjälper också organisationer att automatisera monotont och tidskrävande arbete. För vissa kunder är vi också ett strategiskt bollplank inom olika frågor och för att kunna hitta rätt i djungeln av nya tekniker. Ingen fråga är för liten, utan hör gärna av dig till oss om du vill veta mer inom området.

Christian Lauritzen

Christian Lauritzen