Nyhet

B3 Delårsrapport Q4 2022

Fortsatt stark utveckling i årets sista kvartal med tillväxt 22,3% och rörelsemarginal 11,9%.

Oktober - december 2022

 • Omsättningen uppgick till ​332,3​ (​271,6​) MSEK, vilket motsvarar en ökning om ​22,3​ (​22,6​) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ​39,7​ (​27,8​) MSEK med en rörelsemarginal om ​11,9​ (​10,2​) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till ​33,8​ (​24,6​) MSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ​74,4​ (​43,7​) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till ​3,49​ (​2,67​) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till ​3,48​ (​2,66​) SEK.

Januari – december 2022

 • Omsättningen uppgick till ​1 148,1​ (​921,9​) MSEK, vilket motsvarar en ökning om ​24,5​ (​8,3​) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ​137,7​ (​70,6​) MSEK med en rörelsemarginal om ​12,0​ (​7,7​) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till ​114,7​ (​49,8​) MSEK.
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ​151,7​ (​77,7​) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till ​11,83​ (​5,32​) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till ​11,79​ (​5,30​) SEK.

Utdelning

 • Styrelsen i B3 Consulting Group AB (publ) har föreslagit en ordinarie utdelning om 8,00 (3,50) SEK per aktie, motsvarande 70,1 (30,0) MSEK avseende räkenskapsåret 2022.

B3 Delårsrapport Q4 2022. Pdf, 816.1 kB.

För mer information kontakta gärna:

Anette Billing, VD och Koncernchef, 072-502 17 83
Johanna Eriksson, CFO, 0735-66 03 45
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se