Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 230124

Alvangenslakarhus

B3 Care - En IT-lösning som gör vardagen i vården enklare

B3 Care är en flexibel, säker och heltäckande IT-lösning för privata vårdgivare. Tjänsten erbjuder bland annat central IT-drift av journalsystem och andra applikationer, support via Servicedesk och samordning genom en dedikerad kontaktperson. Miljön är speciellt anpassad efter de krav som finns inom vård och omsorg. Tjänsten nyttjas idag av bland annat sjukgymnaster och vårdcentraler.

Magnus Berndtsson, Key Account Manager på B3 Cloud Services berättar mer om tjänsten.

Hur fungerar tjänsten?

— B3 ansvarar för infrastruktur och drift. Applikationer läggs i en central driftsplattform vilket innebär att kunden inte behöver ha något installerat hos sig. Kunden betalar på månadsbasis och kan därför enkelt budgetera för detta. Man köper en funktion och kan använda olika applikationer utifrån behov.

Vad ingår i tjänsten?

— Vi brukar prata om en all-inklusive-lösning. Drift, backup, uppgraderingar och support av alla applikationer ingår. Det vill säga allt man behöver för en privat vårdinrättning. Vi nyttjar Azzure och Microsofts olika tjänsteutbud. Vi följer gällande regler, rekommendationer och riktlinjer för informationshantering och informationssäkerhet för svensk hälso- och sjukvård.

Vilka är de främsta fördelarna med tjänsten?

— Den stora fördelen som man har sett är att det är väldigt lätt att komma i gång med tjänsten. Det går fort att starta upp verksamheten och det är lätt att öppna nya enheter för en vårdcentral, vilket är smidigt vid till exempel byte av lokaler eller en flytt. Kunden kan själv välja vilka komponenter som dem vill ha.

Stora Höga Läkarhus i Västra Götalandsregionen har använt tjänsten sedan 2018 och har idag tre vårdcentraler som är anslutna till B3 Care.

Vi är mycket nöjda med konceptet B3 Care. Vi kan fokusera på vår verksamhet medan B3 hanterar all IT. Det känns säkert, enkelt och kostnadseffektivt.

KARIN SVENSSON, VERKSAMHETSCHEF PÅ STORA HÖGA LÄKARHUS

MB

KONTAKTA MIG GÄRNA FÖR MER INFORMATION

Magnus Berndtsson

Kontakta oss