Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

B3 Medarbetare i Göteborg

90% medarbetarnöjdhet för B3 i årets undersökning

Resultatet från B3 medarbetarundersökning 2022 är nu sammanställt och vi har ytterligare ett år med fantastiskt resultat. Medarbetarnöjdheten hos B3s medarbetare uppgår till 90 på en skala till 100 vilket är mycket starkt.

88% av alla B3s medarbetare tog sig tiden att besvara B3s medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2022. Resultatet har nu sammanställts av B3s samarbetspartner Netigate och det är överlag mycket goda resultat som presenteras samt en genomgående hög lägsta nivå. Ledarskap och Arbetsmiljö är det område som har högst övergripande resultat och synen på B3 som lika bra eller bättre än konkurrenterna är ett av de högsta resultaten i mätningen. Ett område som också fått ännu bättre resultat i år är inkludering och jämställdhet. Viljan att rekommendera B3 till andra, som mäts i form av eNPS (Employee Netpromoter Score), är också mycket högt och har till och med ökat från förra året, från 57 till 63 (mäts på en skala från -100 till 100 där allt över 0 är starkt och 11 är snittet inom IT-branschen.

— Vi är oerhört glada och stolta över det fantastiska resultat som presenteras i årets medarbetarundersökning. Medarbetarna är vår absolut viktigaste tillgång och vi på B3 strävar alltid efter att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi jobbar också ständigt för att utveckla B3 till en ännu bättre arbetsgivare och ska fortsätta våra ansträngningar för att bibehålla så fina siffror även till nästa år, säger Pernilla Brolin, Head of People and Culture på B3.

Kontakta oss