Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Bild hero "om oss"

B3 uppmärksammar Internationella mansdagen med en temavecka

Den 19 november är det den Internationella mansdagen. Det kommer vi på B3 att belysa lite extra med en temavecka fylld av aktiviteter. Sofia Dahlström som arbetar med HR och Rekrytering berättar mer om veckan.

Varför är det viktigt med inkludering och jämställdhet på B3?

— För oss är det viktigt av flera anledningar. Ett av våra värdeord är Olikheter som vi värnar mycket om. Vi tror på att olikheter skapar bättre kreativitet, perspektiv, innovation, engagemang, trivsel, välmående, prestation och resultat. För att uppnå ett klimat där olikheter främjas måste vi jobba med inkludering och jämställdhet. Vi vill och verkar för att alla människor ska få förutsättningar och möjligheter att vara som man är, trivas och att göra ett bra jobb. Därför strävar vi som arbetsgivare efter att skapa lika förutsättningar för alla.

På vilket sätt kommer B3 att uppmärksamma Internationella mansdagen?

— Vi kommer att uppmärksamma denna dag på samma sätt som vi uppmärksammar internationella kvinnodagen, det vill säga genom att prata om inkludering och jämställdhet. Vi tror på att alla vinner på ett jämställt samhälle och en inkluderande arbetsplats, såväl män som kvinnor och ickebinära. Under veckan anordnar vi olika aktiviteter för att belysa mäns psykiska välmående, där vi bl.a. bjudit in den ideella organisationen Under Kevlaret till vårt inkluderingsnätverk B3 Include. Under Kevlaret gjorde en undersökning tillsammans med Kantar Sifo där resultaten visade att 25% av killarna i deras undersökning hellre dricker Tabasco än att prata om sina känslor. De jobbar därför efter målsättningen att göra det lättare för killar och män att sätta ord på sina känslor och att be om hjälp när de behöver. Vi kommer även att anordna två olika Lunch & Learn där vi kommer prata om mångfaldsbegreppet och varför det är viktigt att jobba med inkludering, och även bjuda in till diskussion för hur vi tillsammans ska främja en miljö där vi verkligen kan vara oss själva på B3.

Vad är B3 Include?

— B3 Include är vårt inkluderingsnätverk där alla medarbetare kontinuerligt bjuds in till träffar för att lära mer, inspireras och diskutera jämställdhet, mångfald och olikheter. Vi har bjudit in både interna och externa talare som fått belysa olika områden kopplat till inkludering och mångfald. Bakom nätverket finns ett inkluderingsråd bestående av personer från flera av våra specialistbolag. Rådet arbetar med B3s olika processer utifrån ett inkluderingsperspektiv och med frågeställningar kring vad vi kan göra annorlunda och bättre för att bli en så medveten arbetsgivare och arbetsplats som möjligt.

Kontakta oss