Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Kvinna vid laptop

B3 ingår digitalt partnerskap med Vattenfall

B3 Consulting Group AB (publ) har tecknat ett nytt ramavtal med Vattenfall. Ramavtalet omfattar ett flertal tjänster kopplade till systemutvecklingsprojekt samt förvaltning och skapar många nya möjligheter för B3.

— Vi är väldigt glada för förtroendet som ny ramavtalsleverantör till ett så anrikt och stort bolag som Vattenfall och att få utveckla ett system för fastighetsförvaltning genom ett agilt team. Vi ser mycket fram emot samarbetet och att tillsammans få skapa nya möjligheter inom digitalisering. Ramavtalet skapar också nya förutsättningar för oss på B3 att leverera spetskompetens inom olika områden till Vattenfall, säger Anette Billing VD och Koncernchef för B3 Consulting Group.

B3 kommer under cirka 12 månader att utveckla ett nytt kartbaserat fastighetsförvaltningssystem för Vattenfall, med efterföljande förvaltning och potentiell vidareutveckling av detsamma. Exempel på roller och funktioner som innefattas är arkitekt, UX, IT-säkerhet, projektledare, systemutvecklare och testare. Ramavtalet förväntas starta i maj och gäller i fem år med möjlighet till tre års förlängning.

— Vi är stolta och glada över möjligheterna detta digitala partnerskap innebär. Det initiala utvecklingsprojektet kommer involvera flertalet bolag inom B3-koncernen och att vi ingår ett agilt kontrakt med Vattenfall ger oss förutsättningar att skapa värde tillsammans med kunden, där vi kontinuerligt kan skifta prioriteringar och fokus baserat på en föränderlig omvärld. Vi har fått ett förtroende som vi med tillförsikt ser fram emot att förvalta, säger Rickard Leif Troeng säljchef och kundansvarig på levererande bolag B3 Commit i Örebro.

Kontakta oss