Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Händer på tangentbord2

B3-konsortium tecknar nytt ramavtal med Kammarkollegiet

B3 har genom konsortiebolaget B3 IT-Sourcing Partners AB tecknat ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom området Säkerhet i IT och IT-projekt och gäller i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år. Det maximala avtalsvärdet är 400 miljoner SEK, fördelat på sex leverantörer.

– Vi gläder oss åt att få teckna ännu ett viktigt ramavtal med Kammarkollegiet. Det nya ramavtalet ger oss möjlighet att fortsätta bistå myndighetssektorn med spetskompetens inom IT- och informationssäkerhet, områden som blivit allt viktigare i den digitala världen. Under hösten 2021 tecknade B3 även ramavtal inom IT-konsulttjänster och Managementtjänster och att vi nu har tre ramavtal med Kammarkollegiet bekräftar vår position och bredd som leverantör, säger Sven Uthorn, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group.

Kammarkollegiet har genomfört en upphandling av IT-konsulttjänster, indelad i fem anbudsområden där B3 nu har tecknat ramavtal inom delområdet Säkerhet i IT och IT-projekt, genom det B3-ledda konsortiet B3 IT-Sourcing Partners AB. I konsortiet ingår bland andra även IT-huset, Omegapoint och Decerno. Ramavtalet omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet och gäller i två år och med en förlängning om maximalt ytterligare två år.

– Offentlig sektor är en viktig kundgrupp för oss på B3 och vi ser fram emot att få fortsätta hjälpa myndigheterna med olika lösningar inom säkerhet, ett område där B3 har stärkt sitt erbjudande under de senaste åren genom satsningen B3 Secure, säger Jörgen Samuelsson, branschansvarig för offentlig sektor på B3 Consulting Group

För mer information, kontakta gärna Sven Uthorn, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group, tfn 070-899 36 70 eller Jörgen Samuelsson, Branschansvarig offentlig sektor, tfn 0733-21 05 00.

Kontakta oss