Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Moln

B3 signerar Microsofts Partners Pledge för ett gott samhälle och en hållbar värld

B3 har tecknat en överenskommelse, The Microsoft Partner Pledge, tillsammans med Microsoft. Som partner åtar sig B3 att bli ambassadör och förespråkare för ett antal områden som alla syftar till att bidra till en mer hållbar framtid för vår planet.

På B3 delar vi Microsofts övertygelse om att teknik och innovation kan vara del av lösningen i att möta och hantera stora samhällsutmaningar. Därför har vi skrivit under Microsofts partneravtal som innebär att vi som Microsoft-partner åtar oss att sträva efter fyra uppsatta mål som definierats av Microsoft, i syfte att möta några de utmaningar världen står inför. Och vi delar Microsofts syn om att dessa frågor står högt på agendan.

– Vi på B3 är stolta över att kunna bidra till att skapa lösningar för flera av framtidens utmaningar. Vi ser fram emot att vara del av att förespråka en inkluderande IT-bransch som rymmer stor mångfald, en miljömässigt hållbar framtid och en ansvarsfull kraft för etisk teknologi, säger Ronnie Eliasson, Partneransvarig för Microsoftaffären på B3.

De fyra olika områdena är:

Digital kompetens
Tillsammans ska vi förbereda Sverige för utmaningarna som kommer med den fjärde industriella revolutionen genom Microsofts digitala kompetensprogram.

Mångfald
Det är viktigt att vår bransch reflekterar hela samhället. Därför ska vi gemensamt fortsätta att arbeta för att vara företag som rymmer en stor mångfald av människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansvarsfull och etisk AI
Vi ska säkerställa att artificiell intelligens utvecklas och implementeras på ett ansvarsfullt och etiskt försvarbart sätt.

Hållbarhet
Tillsammans engagerar vi oss för ökad hållbarhet för vår miljö och gör vad vi kan för att minska våra koldioxidavtryck.

Vid frågor, kontakta gärna Ronnie Eliasson, telefon 070-860 23 50.

Microsoft

Kontakta oss