Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Hållbarhetpå B3

B3 tecknar ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet

Ett B3-lett konsortium har genom bolaget B3 Management Sourcing AB tecknat ett nytt ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet omfattar Kammarkollegiets upphandling Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) och gäller i fyra år. Det maximala avtalsvärdet är om 1,2 miljarder SEK, fördelat på åtta leverantörer.

– Vi är mycket glada över att få teckna ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet som omfattar managementtjänster, är mycket värdefullt för oss på B3 och stärker våra positioner inom myndighetssektorn. Nyligen tecknade vi ramavtal även inom IT-konsulttjänster och att vi nu har dubbla ramavtal med Kammarkollegiet bekräftar vår förmåga och bredd som leverantör, säger Sven Uthorn, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group.

Kammarkollegiet har genomfört en upphandling av Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) och B3 har tecknat ramavtal genom det B3-ledda konsortiet B3 Management Sourcing AB. I konsortiet ingår utöver B3s moderbolag och ett dotterbolag även Prifloat Consulting AB, House of Stratvise AB, Prospero Management AB samt Eight Am AB. Avtalsmodellen ger myndigheterna nya möjligheter att avropa tjänster genom enskilda uppdrag, teamleveranser och åtaganden.

– Att vi får teckna ännu ett ramavtal med Kammarkollegiet är verkligen glädjande. B3 har en lång och gedigen historia av att samarbeta med offentlig sektor och nu får vi ännu bättre möjligheter att hjälpa myndigheterna med digital transformation och verksamhetsutveckling, säger Jörgen Samuelsson, branschansvarig för offentlig sektor på B3 Consulting Group.

För mer information, kontakta gärna Sven Uthorn, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group, tfn 070-899 36 70 eller Jörgen Samuelsson, Branschansvarig offentlig sektor, tfn 0733-21 05 00.

Kontakta oss