Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Moln

Upp till 98 procent mer koldioxideffektivt!

B3s fokus på att skapa möjligheter tillsammans gäller inte bara tekniska lyft och verksamhetsförbättringar, utan även hållbarhet. Exempelvis kan det handla om att hjälpa svenska organisationer att nyttja cloud-teknologi som Microsoft Azure. Det är nämligen mycket mer hållbart att använda molnet än klassisk IT-drift.

Den växande digitala ekonomin kräver allt större kapacitet för att lagra och hantera data och i framtiden är det de stora datacentren som kommer att utgöra infrastrukturen. Där kan såväl företag som användare dela på lagringskapaciteten, vilket blir betydligt mer effektivt än att alla har sin egen server. Genom att systemet själv kan förutse behov av prestanda, som e-handel på Black Friday, kan kapaciteten även anpassas.

Microsoft satsar i Sverige
Enligt en undersökning som Microsoft gjort tillsammans med amerikanska WSP, är Microsoft Azures molntjänster upp till 93 procent mer energieffektiva – med upp till 98 procent lägre koldioxidutsläpp – än traditionella datahallar. Just nu bygger Microsoft två dataregioner i Sverige, en i Gävle-Sandviken och en i Staffanstorp. Dessa kommer enligt Microsoft att bli de mest miljöeffektiva i världen, både vad gäller energianvändning och avfallshantering.

En möjlighet, inte minst för offentlig sektor
I Sverige ligger offentlig verksamhet långt efter sina nordiska grannar när det gäller användning av molnteknik på grund av begränsande svenska regelverk. Det pågår dock ett arbete att ändra på det eftersom molnanvändning är ett sätt för Sverige att bland annat bli mera hållbart. Microsoft har även skapat en struktur och plan just för offentlig sektor.

I november valde Microsoft ut sju partner till denna satsning, Microsoft molndesign för offentlig sektor (MSMD). I samband med det har B3 tagit fram och drivit workshopar för att visa hur informationssäkerhet och effektivitet förbättras genom att använda Microsofts molntjänster Azure. Dataregionen i Gävle-Sandviken (Sweden central) är planerad att öppna under året, troligen kommer även Staffanstorp (Sweden South) igång snart därefter.

Som en av Microsofts viktiga guldpartners, med en Microsoftspecialisering för just migrering till molnet, ser B3 med glädje fram emot att hjälpa offentlig verksamhet nyttja MSMD-arkitekturen för deras molnresor. Men också att kunna erbjuda en ännu mer hållbar molntjänst med Microsoft Azure för alla kunder.

Kontakta oss