Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

B3 Polen

”Kulturen är den allra starkaste konkurrensfördelen”

En av B3s tillväxtstrategier är att starta nya affärsenheter genom nyetableringar. Ett sätt att göra detta på är genom rekrytering av entreprenörer, som har förutsättningar att starta nya B3-bolag med en vilja och ambition att vidareutvecklas inom B3. 2018 tog B3 för första gången klivet utanför Sveriges gränser när entreprenörerna Martin Nilsson och Rafal Dabkowski bildade B3 Consulting Poland som joint venture med B3.

Med stor inspiration i den skandinaviska kulturen ville Martin och Rafal bygga ett bolag med kulturen som en viktig framgångsfaktor och skapa ett öppet klimat med omtanke om individen.

— Vi är båda ingenjörer och entreprenörer med en bred bakgrund från IT-konsultbranschen där vi jobbade tillsammans under många år och i flera situationer kunde känna att såväl kulturen som strukturer begränsade oss. Vi hade kommit till samma insikt, att vi ville utveckla ett eget bolag med kulturen som en viktig framgångsfaktor och där människor ges utrymme att blomstra. Den skandinaviska kulturen inspirerar oss och vi ville komma i kontakt med ett företag på den skandinaviska marknaden för att undersöka möjligheterna för samarbete. B3 kom upp som ett intressant bolag och när vi tog kontakt med VD Sven Uthorn kände vi direkt att vi delade samma värderingar och att det fanns goda möjligheter för samarbete, säger Rafal.

Skandinavisk kultur förebilden
Både affärsmodellen och grunden inom IT-konsultbranschen inspirerade entreprenörerna från Polen, men framförallt attraherades de av B3s kultur, som anses vara den allra starkaste konkurrensfördelen.

— Vi drivs av att utveckla personer. För oss är det viktigt att det är högt i tak och att alla får komma till tals. Vi värdesätter ett öppet klimat med omtanke om individen. Det gäller givetvis för våra medarbetare, men även i relationen med våra kunder. Om du mår bra gör du ett bra jobb och har förutsättningarna för att skapa mästerverk.

Den skandinaviska kulturen har en hög grad av transparens och långsiktigt fokus på win-win vilket är förebilden för oss, menar Martin.

— I Skandinavien lyssnar du på medarbetarna och det är vänliga överenskommelser, inga långa och komplexa anställningsavtal som listar eventuella situationer som kan uppstå. Det är också just kulturen och den familjära approachen som våra medarbetare uttrycker att de uppskattar mest med att jobba på B3 och på samma sätt uppskattar vi själva den vänliga kulturen med bra samarbete inom koncernen.

Att B3 tar hand om medarbetarna och satsar på aktiviteter för att stärka deras välmående har lett till oanade möjligheter

— Vi kunde knappast tro att vi skulle börja med triathlon, men vi har genomfört flera sportaktiviteter tillsammans och det stärker oss som grupp.

Stark tillväxt i Polen
I slutet av 2018 var de åtta konsulter i Warszawa. Idag har bolaget ett 70-tal medarbetare och även ett kontor i Krakow. Utvecklingen har varit mycket god genom åren, inte bara med nya medarbetare utan även med spännande kundprojekt och många nya samarbeten. Det är ett långsiktigt och medvetet arbete som ligger bakom framgången och att B3 har växt så mycket på den polska marknaden.

— En annan viktig framgångsfaktor är samarbetet mellan oss två. Vi har ett mycket bra teamwork där vi utmanar, stöttar och lyfter varandra, både bra och sämre dagar. Jag hade aldrig kunnat göra den här resan på egen hand säger Rafal och får medhåll av Martin.

Bolagets inriktning är idag framförallt inriktad mot mjukvaruutveckling, cloudteknologi med infrastruktur och digital workplace, varav det sistnämnda är ett område som verkligen har växt det senaste året i samband med den globala pandemin
B3 Consulting Poland har ambitioner på fortsatt tillväxt, men på ett kontrollerat sätt med medarbetare som delar samma synsätt så att det är möjligt att bevara kulturen.

— Vi ser fram emot att utveckla nya samarbeten med nya kunder men också ett utökat samarbete med andra bolag inom B3-koncernen. Och vi strävar efter att fortsätta utveckla befintliga och nya medarbetare.


Kontakta oss