Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

B3 block

B3 tilldelas nytt ramavtal med Region Jönköpings län

B3 Consulting Group AB (publ) har tilldelats ett nytt ramavtal med Region Jönköpings län avseende leverans och tillhandahållande av IT-konsulttjänster. Ramavtalet gäller under två år med möjlighet till förlängning.

— Vi gläder oss åt det nya samarbetet med Region Jönköpings län. Med stark lokal närvaro i Jönköping och specialistkompetens inom digitalisering av vården, ser vi nu fram emot att få stötta regionen med tjänster inom strategi och systemutveckling och skapa nya möjligheter tillsammans, säger Sven Uthorn, VD och Koncernchef på B3 Consulting Group.

B3 har lång erfarenhet av att förbättra svensk vård genom att använda digitaliseringens möjligheter och samarbetar med många av Sveriges regioner. Under de senaste åren har B3 också förstärkt den lokala närvaron i Jönköpingsregionen genom B3 Reach.

— Det är verkligen spännande att få starta samarbete med ytterligare en stor kund i Jönköping och på så sätt stärka vår position på den lokala marknaden. Detta ligger även helt i linje med de expansionsplaner som vi har för B3 Reach i Jönköping under de kommande åren, säger Yoppe Berglund, tf VD för B3 Reach.

Region Jönköpings län har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt. Syftet med upphandlingen har varit att tillförsäkra Region Jönköpings läns leverans av IT-konsulttjänster. B3 fick tilldelning inom tjänsteområdena Strategi och ledning samt Systemutveckling och systemförvaltning.

Ramavtalet förväntas träda i kraft 2021-05-20 och gäller i två år. Förlängning av avtalsperioden kan ske vid flera tillfällen. Den totala förlängningsperioden kan dock maximalt uppgå till 24 månader. Ramavtalets maximala löptid är således sammanlagt fyra år.

För mer information, kontakta gärna Sven Uthorn, telefon 070-899 36 70.

Kontakta oss