Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Kattis och Malin

”Olikheter och jämställdhet bygger en bättre arbetsmiljö”

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. B3 driver flera initiativ med fokus på att attrahera ännu fler kvinnor till IT-branschen. Träffa Anne Ek, HR-chef och Sofia Dahlström, HR & Rekrytering på B3 som i en intervju ger en inblick i resonemangen bakom varför dessa initiativ är viktiga för oss på B3.

På vilket sätt kommer B3 att uppmärksamma Internationella kvinnodagen?

— Vi kommer att uppmärksamma flera kompetenta kvinnor som jobbar på B3 och bjuda in till tre luncher under vecka 10 för kunskapsinjektion och inspiration. Vår förhoppning är att vidga vyerna och öppna upp för nya tankar och perspektiv. Vi vill öppna upp för dialog mellan alla på B3. Vi är ett “Great Place to Work” och 94% av våra medarbetare tycker att vi är en bra arbetsplats. Det gäller att fortsätta att utvecklas och därför arbetar vi ständigt med förbättring för att hitta vad som kan bli bättre och vad som är viktigt att hålla fast vid. En inkluderande arbetskultur är en viktig fråga för hela B3, så vårt mål är att skapa möjligheter tillsammans framåt. Hur kan vi bli mer inkluderande? Hur kan vi blir en mer attraktiv arbetsgivare för de målgrupper vi inte når idag?

Ni kommer att hålla två lunchföreläsningar och en workshop, vad kommer ni att prata om?

— Vi kommer att prata om fördomar, att inse sina egna begränsningar och growth mindset som handlar om att ständigt vara öppen för nya perspektiv. Föreläsningarna kommer att hänga ihop med B3s värdeord erfarenhet, olikheter och energi. Workshopen som vi håller onsdag 10 mars handlar om “Världens bästa arbetsplats” där vi bjuder in till dialog om hur vi kan utveckla B3s mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsarbete.

Varför är det viktigt med inkludering och jämställdhet på B3?

— Olikheter skapar bättre kreativitet, innovation, engagemang, trivsel, välmående, prestation och resultat. Mångfald ger helt enkelt bättre team. Jämställdhet och inkludering är också en rättvisefråga och bär ett värde i sig. På B3 vill vi att alla människor ska få förutsättningar och möjligheter att verka på lika premisser. Därför behöver vi som arbetsgivare skapa lika förutsättningar för alla, oavsett om man tillhör majoriteten eller ej. Att arbeta för att nå fler kvinnor är också en överlevnadsfråga för oss inom branschen. Det saknas kunnande och kompetens inom IT/tech. Tillväxtverket har gjort studier som visar att det kommer att behövas 70000 för att klara kommande efterfrågan. Om näringslivet ska lyckas så måste vi få in fler kvinnor i branschen.

Hur ser B3s mål kring inkludering och jämställdhet ut?

— B3 har en tydlig målsättning. Om tre år ska vi ha gått från att vara 25% kvinnor, till att vara 30% på hela bolaget. Idag består B3s styrelse av 57% kvinnor och i koncernledningen är det 40% kvinnor. De kommande tre åren ligger fokus på att förändra fördelningen på bolaget i stort.

Hur ska B3 nå det uppsatta målet?

— Målet om att vara 30% kvinnor om tre år är en del av hela bolagets strategiska plan. Genom ett inkluderingsnätverk och en mer medveten kommunikationsstrategi tar vi oss an flera olika områden. Områdena inkludering och jämställdhet har alltid varit viktiga för B3 men nu finns det en struktur för hur vi kan ta oss framåt. Dessa olika forum möjliggör för oss att arbeta strategiskt, operativt och med dialog. Vi arbetar med att utbilda våra chefer inom hållbart ledarskap vilket bland annat inkluderar strategisk inkluderande och fördomsfri rekrytering. Vi arbetar även med att öka representationen i all kommunikation genom att visa på all den kompetens som bolaget bär. B3 engagerar sig även i olika initiativ som verkar för att locka fler kvinnor till branschen och nätverk för de som redan arbetar inom IT/tech.

Vad hoppas ni på att initiativen under Internationella kvinnodagen och vecka 10 kommer att resultera i?

— Vi har en förhoppning om att väcka folks intresse. Inkludering och jämställdhet är kul, intressant och något för alla! För att nå dit vi vill önskar vi att alla på B3 engageras. Detta relaterar så starkt till vilken företagskultur vi har, och vill ha, därför är allas engagemang så viktigt. Det är så vi kommer att lyckas med att skapa möjligheter tillsammans.

Kontakta oss