Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Jobba digitalt

Ett år av omställning

Trots alla de utmaningar som pandemi och ekonomisk recession inneburit, lägger B3 Consulting Group (publ) 2020 bakom sig, som ett sjuttonde tillväxtår i rad och med ett 35 procent högre rörelseresultat.

Fjärde kvartalet, oktober – december 2020

  • Omsättningen uppgår till 221,5 (239,1) MSEK, vilket är en minskning med 7,4 procent.
  • Samma period föregående år var tillväxten 17,5 procent
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 5,9 (7,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 2,7 (2,9) procent
  • Resultat efter skatt uppgår till 3,8 (3,8) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,39 (0,28) SEK

Helår, januari – december 2020

  • Omsättningen uppgår till 851,4 (839,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 1,4 (15,6) procent
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 42,4 (31,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 5,0 (3,7) procent
  • Resultat efter skatt uppgår till 27,7 (17,6) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,88 (1,43) SEK

Covid-19-pandemin har påverkat verksamheten negativt och innebär fortsatt osäkerhet framåt

  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,90 SEK/aktie för verksamhetsåret 2020. Föregående år lämnades ingen utdelning

För mer information och detaljerat resultat hänvisas till delårsrapporten via denna länk. Länk till annan webbplats. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:

Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

Kontakta oss