FRUKOSTSEMINARIUM

Rundabordssamtal på temat Digital Transformation

 

Välkommen till det fjärde tillfället i en serie av samtal kring framgångsrik digital transformation.

Den 6 september bjuder vi in till rundabordssamtal på temat Digital transformation – så kommer ni vidare på resan. Under en timme får ni möjlighet att dela erfarenheter med andra som också är på väg mot en allt mer digitaliserad verklighet. Allt kopplat till inspirerande exempel för att lyckas med omställningen till att bli mer digital. Vi kommer bland annat återkoppla till den studie som vi genomförde under 2018 på temat digitalisering och digital transformation där vi fångade upp framgångsexempel och erfarenheter från ett antal företag och verksamheter.

Vårt arbetssätt
B3 Consulting Group har en beprövad verktygslåda för att arbeta med digital transformation.
Det är ett så kallat "Best practices-ramverk” som bygger på många goda exempel och är utvecklat tillsammans med ett
nätverk av konsulter och experter, stärkt av den senaste forskningen.
Metoden vi använder för digital transformation bygger på en iterativ och värdedriven metod i kombination
med standardiserade metoder, verktyg och coachning.

Var befinner du dig?
Innan du kommer till oss på B3 får du möjlighet att svara på en kort självskattning om hur långt ni kommit på er digitala resa inom din organisation. Därigenom kan vi anpassa innehållet till deltagarna på plats och skapa goda förutsättningar för att diskutera hur en förflyttning mot en mer digital organisation kan ske på bästa sätt. 

Klicka här för att komma till formuläret med självskattningen

 

Plats: B3 Consulting Group, Kungsbron 2, Stockholm 
När:   6 september 2019
Seminariet pågår kl 08:00-09:30. Frukost serveras från kl 07:30.