17 maj 2019

Digital transformation – så kommer ni vidare på resan

Varmt välkommen till B3 Consulting Group den 4 juni då vi bjuder in till rundabordssamtal på temat Digital transformation – så kommer ni vidare på resan. Under en timme får ni möjlighet att dela erfarenheter med andra som också är på väg mot en allt mer digitaliserad verklighet. Allt kopplat till inspirerande exempel för att lyckas med omställningen till att bli mer digital. Vi kommer bland annat återkoppla till den studie som vi genomförde under 2018 på temat digitalisering och digital transformation där vi fångade upp framgångsexempel och erfarenheter från ett antal företag och verksamheter.

Vårt arbetssätt
B3 Consulting Group har en beprövad verktygslåda för att arbeta med digital transformation. Det är ett så kallat "Best practices-ramverk” som bygger på många goda exempel och är utvecklat tillsammans med ett nätverk av konsulter och experter, stärkt av den senaste forskningen. Metoden vi använder för digital transformation bygger på en iterativ och värdedriven metod i kombination med standardiserade metoder, verktyg och coachning.

Vart befinner du dig?
Innan ni kommer till oss på B3 kommer ni att få ett svara på en kort självskattning om hur långt ni kommit på er digitala resa inom din organisation. Därigenom kommer vi kunna anpassa innehållet till deltagarna på plats och skapa goda förutsättningar för att diskutera hur en förflyttning mot en mer digital organisation kan ske på bästa sätt.

Frukostseminariet är det fjärde tillfället i vår serie av rundabordssamtal på temat Digital Transformation

Vi bjuder på frukost 07:30
Seminariet startar 08:00 

Läs mer och anmäl dig här