09 maj 2018

Ständiga förbättringar i arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Välkommen till ett frukostmöte den 24 maj om att arbeta med ständiga förbättringar i AML/CTF arbetet, möta den nya lagens krav på ett mer riskbaserat arbetssätt, bibehålla och förbättra kundnöjdheten.

PROGRAM

- Behovet av förbättringar, Per Frankow
- Aktuella frågeställningar/internationell utblick, Thomas Grahn
- UC KYC -smartare inhämtning av kundkännedom, Martin Hising
- Avslutande diskussion

Frukostmötet vänder sig till dig som har ansvar för regelefterlevnad med avseende på nya penningtvättslagen. Välkommen i mån av plats.

TID

Torsdag den 24 maj kl. 7:30-9:15 (frukost serveras 7:30-8:00)

PLATS

B3IT Management AB, Kungsbron 2
Välkommen med din anmälan, senast tisdag 22 maj till
event@visab.se