06 nov 2018

Möt B3 på Stora Aktiedagen

Ta chansen att träffa B3s VD och koncernchef Sven Uthorn på Stora Aktiedagen 2018, som genomförs på Sheraton Hotell i Stockholm den 26 november.

Presentationen hålls i sal 3 kl 11.20. Samtliga presentationer under dagen kan också ses live via Youtube samt Aktiespararnas hemsida

Mera information om innehållet under dagen hittar du här
STORA AKTIEDAGEN 2018

Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Förutom Aktiespararen, Sveriges största aktietidning, erbjuder Aktiespararna utbildning, aktieböcker, aktiehandel, företagsbesök, aktieträffar och aktiejuridisk rådgivning.