10 sep 2018

Lyft i handeln för arabländer med hjälp av svenska IT-konsulter

Frihandel länderna emellan, ökad handel med övriga världen – och därmed minskad fattigdom. Det var målet för Agadir-avtalet, som undertecknades 2001 av Jordanien, Egypten, Marocko och Tunisien.

Efter många år utan större framgångar börjar man nu äntligen att förverkliga ambitionerna. Nyckeln ligger i en gemensam IT-infrastruktur som underlättar samarbetet. 

 

”Ett enormt spännande och utmanande projekt där vår expertis har bidragit till att stater, företag och organisationer nu kan samarbeta på ett effektivt, snabbt och säkert sätt”, säger Pia Langenkrans, Office 365-expert på B3 Consulting Group.

Tidigare var man helt beroende av att skicka information med USB-minnen och viktiga meddelanden till statstjänstemän hanterades via Gmail-adresser. Idag har man en modern kvalitetsinfrastruktur baserad på Office 365 och SharePoint Online kring import, export, tull, regleringar och lagar. Och dessutom med system och metoder som främjar överensstämmelse och enighet inom alltifrån säkerhetskrav till storlek och form på produkter och tjänster.

- Att driva den här typen av projekt ställer krav på att du verkligen förstår användarnas situation. Efter att ha tillbringat mycket tid både på plats och med att utbilda användare som besökt Sverige har jag lärt mig att tålamod och ödmjukhet är viktiga egenskaper för att nå framgång, säger Pia Langenkrans, som arbetat med projektet sedan november 2015.

Projekt från SIDA

Uppdraget kommer ursprungligen från SIDA, som 2014 gav Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) uppgiften att definiera förutsättningarna för att Agadir-avtalet skulle bli framgångsrikt. Sidas huvudmål är att hjälpa länderna att utvecklas med hopp om minskad fattigdom i regionen. Swedac har i sin tur tagit hjälp av B3 Consulting Group för att ta fram och implementera en IT-lösning för att effektivisera samarbetet.

- Vi har jobbat med både beslutsfattare och användare i de berörda länderna. En av de största utmaningarna har varit de vitt skilda tekniska förutsättningarna. Men det har också varit att inse och respektera de kulturella skillnaderna. I länder med en tydlig hierarkisk struktur uppfattas saker på ett helt annat sätt än i Sverige – något som vi kanske säger för att inspirera kan uppfattas som en order som ska utföras exakt enligt direktiven.

- Vi fokuserar dessutom ofta på den stora nyttan när vi presenterar något, medan de kanske först vill prata om sina direkta motivatorer och den egna organisationens nytta. Man pratar dessutom gärna om saker vi uppfattar som känsligt, som familj och politik. Det har varit en otroligt lärorik och rolig process att få en inblick i allt detta - och att dessutom få krossa en hel del av mina egna fördomar. Jag har till exempel aldrig haft problem med att jag är en västerländsk kvinna i projektet – och många av de statstjänstemän jag har samarbetat med har också varit kvinnor både med och utan slöja, säger Pia Langenkrans.

Kvalitetssäkring vid överlämning

Projektet slutfördes med att alla berörda fick genomföra ett kunskapsprov och överlämning. Syftet var att säkerställa att de nya IT-verktygen utnyttjas på bästa möjliga sätt. 

- Vi har redan sett resultat av arbetet, som till exempel att parterna i de olika länderna har börjat bygga nätverk och utbyta kunskap. Det har också bidragit till ökad kvalitet i kommunikationen. Allt detta är viktiga förutsättningar för att nå Sidas mål med ökad handel och minskad fattigdom i regionen. Det är dessutom ett bra exempel på när teknik på ett konkret sätt kan bidra till att förenkla och förbättra människors vardag, säger Pia Langenkrans.

 

Fotnot: Agadir-avtalet är en avsiktsförklaring för att skapa ett eget frihandelsområde mellan de fyra länderna Jordanien, Egypten, Tunisien och Marocko. Avtalet syftar också till att öka de fyra ländernas handel med EU och övriga världen.

Projektets övergripande mål är att skapa förutsättningar för detta genom att bygga upp en gemensam kvalitetsinfrastruktur som hjälper till att skapa system och metoder för frihandel och därmed undanröja handelshinder. Begreppet kvalitetsinfrastruktur syftar till de institutioner, lagar och aktiviteter som måste finnas i ett samhälle för att skapa förutsättningar för säkra produkter och tjänster, exempelvis ackrediteringsorgan, certifieringsorgan och andra metoder för överensstämmelse.