FRUKOSTSEMINARIUM 30 NOVEMBER

Frukostseminarium-Styrning av det agila företaget

Vi bjuder in till ett frukostseminarium där vi diskuterar modeller för att göra hela din organisation mer agil. 
Målet är att kunna agera som ett flexibelt fiskstim; decentraliserat, samspelt och snabbt. 

Vilka är vinsterna med en agil managementmodell och hur man gör för att komma i gång?
Lennart Francke, tidigare CFO på Handelsbanken och nu senior advisor, berättar om sina erfarenheter av agil styrning och de modeller som han arbetat med. Lennart är en av författarna till den uppmärksammade boken "Det agila företaget"  (RoosTegner, 2017).

Då vi vill får till ett spännande samtal med möjlighet till erfarenhetsutbyte begränsar vi antalet till 20 deltagare. 

TID OCH PLATS
Fredag 30 november 2018
B3 Consulting Group 
Kungsbron 2, Stockholm

Seminariet pågår 08:00-09:30
Vi serverar frukost från 07:30

Varmt  välkommen till ett inspirerande frukostmöte!

Frukostseminarium- Styrning av det agila företaget

Stockholm