18 okt 2018

Frukostseminarium-NIS lagstiftningen

 

Sedan 1 augusti har vi i Sverige en ny lag som heter Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) som är ett baserat på ett EU-direktiv som beslutades 2016.

Den nya lagen berör alla som levererar samhällskritiska tjänster och ställer krav på informationssäkerhet för att minska samhällets sårbarhet för bland annat cyberattacker. Är du påverkad, eller osäker på om du är påverkad, passa på att få en snabb genomgång av vad lagstiftningen innebär samtidigt som du äter frukost och får träffa kollegor med liknande utmaningar.

Kraven berör samhällsviktiga och digitala tjänster inom följande områden:

  • Energi och vatten
  • Transporter
  • Bank och finans
  • Hälsa och sjukvård
  • Digitala infrastrukturer och tjänster

 
TID OCH PLATS
Du kan välja mellan två tillfällen:
Torsdag 18 oktober-2018
Tisdag 6 november- 2018
B3 Consulting Group, Kungsbron 2 i Stockholm

Vilket datum som du vill deltaga väljer du i anmälningslänken nedan.

Agenda:
07:30 Frukost serveras
08:00-08:45 Information om NIS lagstiftningen 
Vi berättar om syftet med lagstiftningen, vilka som berörs, vad som behöver göras och tidsplan. Vi kommer också belysa de krav som lagstiftningen ställer. 
08:45-09:00 Tid för frågor och diskussion.

 ANMÄL DIG HÄR