27 sep 2018

Från riksdagsbeslut till fria SL-resor för unga på bara sex veckor

Samordning av 26 kommuner. Information till elever, föräldrar och SL-personal. Tryck och distribution av kort...

Riksdagen gav klartecken för satsningen i april 2018. Samtidigt gick startskottet för att genomföra projektet - på rekordtid och med en mängd olika intressenter inblandade. Uppdraget att leda blixtinsatsen gick till Linda Bennet Jansson, seniorkonsult på B3 Consulting. ”Det var bara att kavla upp ärmarna”, konstaterar hon.

Ibland kan ett brev betyda så mycket. Det fick 160 000 skolelever i Stockholms län erfara då en gratisbiljett på SL för hela sommaren damp ned i brevlådan strax innan lovet började. Bakgrunden är att regeringen i december 2017 föreslog att ge skolungdomar i årskurs 6-9 och årskurs 1-2 på gymnasiet möjlighet att resa kostnadsfritt med lokal kollektivtrafik under sommarloven 2018-2020. Men det dröjde fram till april 2018 innan det fattades beslut om regionalt stöd till satsningen och det blev möjligt att starta processen.

- Det här är första gången något liknande genomförs, så det fanns en mängd osäkerhetsmoment. Dessutom hade vi bara en och en halv månad på oss på att bli klara med allt från kortproduktion till att samordna satsningen i de 26 kommunerna som ingår i Stockholms län, säger Linda Bennet Jansson.

I uppdraget ingick att se till att korten trycktes och distribuerades till alla berättigade eleverna, vars adresser skulle lokaliseras. Det genomfördes också kommunikationsinsatser i olika kanaler, som till exempel sociala medier och samlingslokaler, för att nå bland annat asylsökande ungdomar utan folkbokföringsadress.

- Dessutom handlade det om att säkerställa att all trafikpersonal hade den information de behövde för att godkänna resande med korten samt hantera de frågor som kunde uppkomma från resenärer. Vi förberedde svar på olika typer av sådana frågor i form av en FAQ, som bland annat lades upp på SL:s hemsida, berättar Linda Bennet Jansson.

- Att det överhuvudtaget var möjligt att genomföra alla delar i projektet så snabbt berodde på det stora engagemanget från samtliga deltagare i projektgruppen, från SL:s egna medarbetare till de entreprenörer som ingick i teamet, tillägger hon.

Kortet verkar ha varit mycket uppskattat. Omkring 90 procent av ungdomarna, det vill säga omkring 150 000 ungdomar, utnyttjade sina kort.

- Vi är mycket nöjda med utfallet. Nu genomför vi en noggrann utvärdering av projektet för att se om det finns områden där vi kan bli ännu bättre, kommenterar Henrik Palmér, Sektionschef intäkter på Trafikförvaltningen.