31 jan 2019

Den Digitala Förändringsresan - vilka är framgångsfaktorerna?

Hur driver man framgångsrika Digitala Transformationsprojekt och hur undviker man fallgropar och felsteg?

B3 Consulting Group har gjort en studie på temat och fångat upp framgångsexempel och erfarenheter från ett antal företag och verksamheter. Här tar vi fasta på de specifika verksamhetsfrågorna och hur man säkerställer framgång ur ett verksamhets- och ledningsperspektiv. 

LADDA NER WHITE PAPER

B3 Consulting Group erbjuder rådgivning och stöd i strategiutvecklingen och kan stötta dig i alla steg vid genomförandet av en digital transformationsprocess.

Vill du veta mera kontakta gärna någon av författarna:

Maria Beronius  maria.beronius@b3.se  070-3093419
Anders Bergman  anders.bergman@b3.se  070-8506097
Christer Gustafsson  christer.gustafsson@b3.se  070-3332216
Roland Winqvist  roland.winqvist@b3.se  070-2130057