26 feb 2018

B3IT förvärvar Third Base

B3IT Management AB (publ) förvärvar i dag 66,4 procent av konsultbolaget Third Base AB. Third Base har 34 medarbetare och omsatte 34 MSEK under 2017, med ett rörelseresultat om 8,2 MSEK. Förvärvet stärker B3ITs erbjudande, framför allt i Öresundsregionen, inom systemutveckling, systemarkitektur och testledning.

Third Base är ett konsultbolag som erbjuder specialistkompetens inom systemutveckling med extra tyngd på Java och mobilitet, systemarkitektur och testledning. Third Base har närvaro inom flera branscher där den dominerande är detaljhandelsbranschen, med kunder som bland andra Ikea, Spotify, SEB och en stor amerikansk kund. Köpeskillingen uppgår till 25,7 MSEK med option att förvärva återstoden till en köpeskilling baserad på Third Bases utveckling över de närmaste tre åren.

– Third Base är ett välskött specialistbolag, med god tillväxtpotential och bra ledning. Vi är därför väldigt glada att med detta kunna välkomna ytterligare 34 erfarna medarbetare med specialistkompetens inom Java och mobilitet, samtidigt som vi stärker vår närvaro i Öresundsregionen, säger B3ITs VD och koncernchef Sven Uthorn.

– Vi ser fram emot att utveckla Third Base vidare, tillsammans med B3IT, säger Stefan Lind, VD Third Base. Som del av det större sammanhanget, räknar vi med att kunna växa snabbare, ge våra medarbetare fler uppdragsmöjligheter, våra kunder ett starkare erbjudande samt ta oss an större uppgifter ute hos kunderna.

Fakta förvärv Third Base AB

  • Grundades 2011 och har huvudkontor i Malmö
  • 2016 och 2017 tilldelades Third Base utmärkelsen DI Gasell
  • 2017 och 2018 tilldelades Third Base certifikatet UC Guld inom kreditvärdering
  • Köpeskillingen betalas kontant och konsolidering sker på tillträdesdagen 26 februari 2018
  • Det förvärvade bolaget får det nya namnet B3 Third Base AB


För mera information kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT Management AB (publ), sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670
Stefan Lind, VD, Third Base AB, stefan.lind@thirdbase.se, tel 0735-166 226