30 nov 2018

B3 kniper bronset vid SM i Employer Branding

B3 Consulting Group får utmärkelsen för sin satsning på wellness för alla medarbetare i bolaget, med temat ZEBROR OCH SOFFLIGGARE.

Som ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag är det en ständig utmaning att hitta och attrahera nya medarbetare som passar in i bolagets kultur. 

För att skapa en egen profil som sticker ut från de andra konsultbolagen valde B3 att göra en rejäl satsning på wellness, som startade redan 2010. Wellness-satsningen är idag en del av bolagets DNA och en framgångsrik strategi som genererar ett starkt engagemang hos medarbetarna.

Fokus ligger på aktiviteter och träningsformer som är öppna för alla och som medarbetarna själva brinner för. Utgångspunkten är att alla medarbetare ska kunna delta efter sin förmåga och att alla prestationer värderas lika högt oavsett om det handlar om att ändra en stillasittande livsstil eller att genomföra en Ironman. Det är den personliga utvecklingen och välmåendet som står i centrum.

- För oss är wellness ett strategiskt affärsbeslut. Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskade sjukskrivningar, och till och med förbättrad hjärnkapacitet. Vi är övertygade om att människor som mår bra presterar bättre, och sprider mer energi, säger Tommy Sarenbrant, ansvarig för Employer Branding på B3 Consulting Group.

I samarbete med Power Woman har man tagit fram en egen kollektion av träningskläder som gett mycket hög synlighet i alla sammanhang och tävlingar där man varit med och bilderna på "zebrorna" har spritts i alla sociala kanaler. Idag finns dessutom wellness-ambassadörer på varje ort där B3 har verksamhet, så att visionen verkligen realiseras och dessutom anpassas efter varje bolag och dess medarbetare. 

Motiveringen från Magnet Awards:

"Med ränderna i topp gjordes en elitsatsning i wellness på lagom nivå för alla – även kunder. Adrenalinstinn macho-tradition angreps med humor och inkluderande, självklart iklätt egen unisex-kollektion. Resultatet är imponerande, starkt kopplat mot kärnvärden och mätt och redovisat i skräddarsytt ROI."