12 okt 2017

Swedbank ny ramavtalskund till B3IT

B3IT Management AB (publ) har nu tecknat ramavtal med Swedbank för en rad olika konsulttjänster inom bank och finans.

B3IT har en mycket lång erfarenhet av samarbete med Swedbank och genom dotterbolaget B3 Visab Consulting AB har man haft en relation med Swedbank i över 30 år.

Det nya avtalet omfattar en rad olika konsultroller och löper på tre år från avtalstecknandet.

- Vi är självklart stolta över att vi som koncern fått förtroendet att fördjupa vår relation med Swedbank som ramavtalspartner. Nu får vi möjlighet att leverera ännu bredare och starkare till Swedbank, som redan idag är en av våra större kunder inom bank och finans, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB.

Bank, Finans & Försäkrings-branschen är ett av B3IT:s snabbast växande områden och står nu för över 20 procent av koncernens omsättning. B3IT är idag leverantör till alla Sveriges storbanker samt ett antal mindre aktörer.

 

För mer information kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB. Tel: 0708-993670, E-post: sven.uthorn@b3it.se