06 sep 2017

Digitala strategidagarna

Möt oss på Digitala strategidagarna för offentlig sektor, i Stockholm den 25 och 26 oktober. B3 Sentensia medverkar som talare i konferensen på temat  "GDPR – så förbereder ni er på bästa sätt".

Mer information och anmälan hittar du här:
DIGITALA STRATEGIDAGARNA FÖR OFFENTLIG SEKTOR

Susanne Svanholm, senior jurist & GDPR-expert

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den ställer stora krav på ansvar, struktur, hantering och lagring av personuppgifter, vilket för de flesta organisationer innebär ett omfattande och komplext arbete att förbereda sig inför. Hur ska arbetet prioriteras och planeras för att lyckas? Vilka är de största utmaningarna och hur hanterar man dessa på bästa sätt?

Susanne Svanholm, senior jurist på B3 Sentensia, har mångårig erfarenhet av personuppgifts- och integritetsfrågor kopplat till digitalisering och IT, efter att ha jobbat som expert inom dessa områden i olika myndigheter.

Susanne ger under sitt föredrag en sammanfattning av vad den nya dataskyddsförordningen innebär för offentlig sektor, samt ger några råd kring vad du och din organisation bör tänka på i ert vidare arbete med efterlevnad och implementering av förordningen.