07 sep 2017

B3IT exklusiv digital partner till Öresundskraft

B3IT Management AB (publ) har som ensam leverantör fått tilldelning i Öresundskrafts upphandling Digital partner för nytt kundgränssnitt.

B3IT:s uppdrag är att genomföra och leverera en transformation av Öresundskrafts digitala kundgränssnitt med webb som nav och innefattar strategi, konceptualisering, design, utveckling och implementation samt support, förvaltning, utvärdering, optimering och kontinuerlig vidareutveckling av lösningen.

– Vår ambition är att göra våra kunder till vinnare i den digitala transformationen genom att kombinera strategi, design, teknik och styrning. Vi är mycket glada och stolta över tilldelningsbeslutet och möjligheten att få bli partner till Öresundskraft. Att vi vinner deras förtroende i konkurrens med 17 av de bästa i marknaden tar vi som en stor framgång för vår satsning, med etableringen av B3IT Digital Xperience och förvärvet av digitalbyrån Rebel & Bird tidigare i år, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

Upphandlingsunderlaget anger inte exakt omfattning och garanterar inte några volymer, men det indikerar ett potentiellt värde på upp till 30 MSEK över hela avtalsperioden, för det fall beställaren nyttjar sin option att utsträcka avtalsperioden över 3 + 5 år.

Avtal kommer att tecknas först efter sedvanlig överprövningsperiod på tio dagar, dvs tidigast 19 september 2017.

För mera information kontakta gärna: 

Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT Management AB (publ), sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade över 480 medarbetare i juli 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sandviken, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 08.00 CET.