27 sep 2016

Tillväxtbolaget blev börsraket

Efter tolv år av snabb tillväxt tog konsultbolaget B3IT steget till börsen i juni och kan nu lägga ”börsraket” till meriterna efter en dryg 40-procentig uppgång sedan introduktionen.

”Jag hade nog inte förväntat mig en sådan utveckling, i synnerhet som Brexit-omröstning och andra omvärldsfaktorer påverkat marknadsklimatet under sommaren. Men självklart är vi nöjda så här långt”, säger Sven Uthorn, vd på B3IT.

Sven Uthorn var, tillsammans med två partners, med och grundade B3IT 2003. Fokus ligger på seniora konsulter inom IT och management och fem år efter start fick bolaget sin första DI-Gasellsutmärkelse. Sedan dess har det blivit fyra till. 2015 omsatte B3IT 382 Mkr och har i dag 350 medarbetare över hela Sverige.

Att börsnoteras var inte givet. Flera alternativ utforskades för att, som Sven Uthorn säger, bredda ägandet och grunda för bolagets fortsatta utveckling.

”Vi var ett ägarlett entreprenörsföretag som hade varit med ett tag. Ett alternativ var att inte förändra något, men jag ville inte hamna i en situation där man sitter som en överårig entreprenör. Och att sälja ett tjänsteföretag av vårt slag skapar alltid risk för kulturkollisioner. Vi ville slå vakt om vår kultur och vårt sätt att arbeta”, säger han.

Som vd för ett renodlat konsultbolag är Sven Uthorn väl medveten om hur viktig företagskulturen är. Konkurrensen om medarbetarna är hård och det råder ingen brist på alternativa arbetsgivare. Att lista bolaget och erbjuda medarbetare att vara med och teckna aktier var också ett sätt att knyta medarbetare till sig.

”Noteringen skapar ett engagemang hos de anställda som är väldigt positiv och mer än hälften av alla medarbetare är nu delägare i bolaget”, säger Sven Uthorn.

I samband med noteringen på First North Premier sålde ägarna en del av sina innehav samtidigt som en nyemission på 50 Mkr genomfördes.

”Vi har primärt vuxit organiskt men även jobbat med förvärv. Nu är vi i en position där vi höjt beredskapen och kan agera snabbt om lämpliga förvärvsobjekt dyker upp”, säger Sven Uthorn.

Att ta steget till att listas på börsen är resurskrävande. Sven Uthorn hade dock gått igenom processen tidigare då han i början av 2000-talet var vd på IT-bolaget Dimension när det börsnoterades.

”Regelverken har förändrats mycket och kraven på information är i dag mycket mer omfattande. Men vi förberedde oss väl, bland annat genom att komplettera styrelsen och inrätta en COO-funktion som tog över ansvaret för det dagliga operativa så att jag kunde ägna mer tid åt långsiktiga strategier, förvärv och noteringsprojektet”, säger Sven Uthorn, och tillägger:

”Det här är alltså ingen exit, utan en ”entry” in i nästa fas av bolagets utveckling. Vi ser väldigt många möjligheter att utveckla bolaget vidare och då underlättar det att vara noterad.

B3IT började handlas den 13 juni på First North Premier med en teckningskurs på 50 kronor. Kursen tog rejäl fart efter sommaren, bland annat med stöd från en stark rapport för andra kvartalet, som visade upp en försäljningstillväxt på 36,3 procent, och aktien handlas i skrivande stund på 74 kronor. B3IT har inte gett en specifik prognos för 2016 men har som långsiktigt mål att växa organiskt med cirka 15 procent årligen med en rörelsemarginal mellan 9 och 12 procent. 

Så siktar du mot börsen

Om en notering är målet, börja förberedelserna tidigt men skynda långsamt.

Sträva mot stabilitet i resultatgenerering och en jämn och positiv utveckling.

Erbjud de anställda att teckna aktier – det stärker engagemanget för företaget.

Förstärk interna resurser och styrelse med sikte på en framtida börsintroduktion. Se till att ha rätt kompetens på plats.