28 jan 2016

B3IT vinner SLL-upphandling

PRESSRELEASE 28 januari 2016

Stockholms läns landsting har beslutat om att tilldela B3IT uppdrag motsvarande 12 000 konsulttimmar inom Projekt- och Uppdragsledning

B3IT Management har idag ramavtal inom avtalsområdena ”Konsulttjänster -Infrastruktur” samt ”Konsulttjänster - Ledning och Styrning”. Det nya engagemanget avser infrastrukturkompetens inom Projekt- och Uppdragsledning för SLL IT och SLL IT:s kunder.

B3IT kommer att bemanna ett antal roller såsom t ex arkitekter, tekniker, projektledare och kvalitetssäkrare. Leveransen kommer att ske under perioden 1 feb 2016 till 31 januari 2017.

- Vi är stolta över att kunna fördjupa relationen med en av våra största uppdragsgivare och får nu tillföra ytterligare kompetens inom en rad olika expertområden, säger Sven Uthorn, VD för B3IT Management AB.

Avtal förväntas bli tecknat så snart lagenlig överprövningsperiod passerat.

För mera information kontakta gärna Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar.

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT har idag 310 medarbetare och omsättningen under 2014 uppgick till 311 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Besök oss gärna på www.b3it.se