21 apr 2016

B3IT vinnare i SPVs ramavtalsupphandling

B3IT är en av vinnarna i Statens tjänstepensionsverks (SPV) upphandling av konsulttjänster inom området IT.

Avtalet omfattar alla konsultroller inom IT, eller med anknytning till IT, och löper på fyra år från och med januari 2017 till och med december 2020.

För B3ITs del innebär avtalet att man som en av flera leverantörer får möjlighet att besvara de avrop som kommer att ske under avtalsperioden, men inget kan i dagsläget sägas om förväntad affärsvolym för bolaget. Under 2015 köpte SPV tjänster motsvarande de i denna upphandling för cirka 26 miljoner kronor fördelat på ett flertal olika leverantörer.

- Det känns alltid positivt när vi får förnyat förtroende från en av våra befintliga kunder, där vi idag jobbar i projekt som ställer stora krav på verksamhetskompetens, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. 

Avtal förväntas bli tecknat så snart lagenlig överprövningsperiod passerat.

För mera information kontakta gärna Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

 

Kort om B3IT

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. 

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT har idag 320 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 382,5 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Besök oss gärna på www.b3it.se