05 okt 2016

B3IT tilldelas nytt ramavtal med Arbetsförmedlingen

B3IT Management AB (publ) är en av vinnarna i Arbetsförmedlingens upphandling av IT-konsulttjänster.

Tilldelningsbeslutet omfattar flera olika avtalsområden avseende resurskonsultroller inom IT. Avtal förväntas bli tecknat så snart lagenlig överprövningsperiod passerat och löper därefter 24 månader, med möjlighet till maximalt 24 månaders förlängning.

Tilldelningsbeslutet är inte exklusivt för B3IT då Arbetsförmedlingen i denna upphandling avser att teckna ramavtal med flera leverantörer inom respektive avtalsområde.

- Det är alltid glädjande när vi kan utveckla relationen med en av våra etablerade kunder. B3IT har arbetat med Arbetsförmedlingen i snart tre år och med det nya avtalet kan vi erbjuda erfarna specialister inom flera olika områden. Förutom Projektledare IT tillkommer nu även Utvecklare och Teamledare, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

B3IT har idag cirka 30 ramavtal med större företag och myndigheter, som t ex SLL, Stockholms stad, Bolagsverket, Com Hem, Svenska Spel, Riksgälden, SVT, Sveriges Radio, Skolverket, Försäkringskassan och If.

För mera information kontakta gärna:

Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. 

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade 346 medarbetare den 30 juni 2016 och omsättningen under 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) på 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier sedan juni 2016.

 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl 11.30 CET. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.