16 sep 2016

B3IT tecknar ramavtal med Com Hem

B3IT Management AB (publ) tecknar för första gången ramavtal med Com Hem AB gällande konsulttjänster. 

Avtalet innebär att B3IT kommer att erhålla förfrågningar löpande från Com Hem avseende deras behov av konsulttjänster. Det ger B3IT möjlighet att leverera Resursuppdrag, Förvaltningsuppdrag och s.k. Resultatuppdrag.

Ramavtalet gäller från den 15 september 2016 och tillsvidare. Avtalet är inte exklusivt för B3IT då Com Hem i denna upphandling också har tecknat ramavtal med andra leverantörer. 

- Vi har arbetat med Com Hem som kund under flera år och gläds åt möjligheten att nu få  teckna eget ramavtal. Det stärker vår kundrelation och ger oss en stabil bas för att fortsätta utveckla verksamheten, säger Sven Uthorn, Vd och koncernchef för B3IT.  

B3IT har idag cirka 30 ramavtal med större företag och myndigheter, som t ex SLL, Stockholms stad, Bolagsverket, Svenska Spel, Riksgälden, SVT, Sveriges Radio, Skolverket, Försäkringskassan och If. 

För mera information kontakta gärna: 

Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670. 

 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. 

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade 345 medarbetare den 30 juni 2016 och omsättningen under 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) på 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier sedan juni 2016.

Com Hem levererar tv telefoni och höghastighetsbredband till svenska konsumenter och företag. Com Hem är en av Sveriges ledande operatörer med ca 2 miljoner anslutna hushåll till det egna nätet vilket gör det möjligt att erbjuda digitala tjänster till 40 % av alla svenska hushåll.

 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2016 kl 15.00 CET. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

B3IT MANAGEMENT AB (publ), Holländargatan 17, Box 8, 101 20 Stockholm www.b3it.se Org.nr. 556606-3300