07 okt 2016

B3IT startar nytt bolag med fokus på DevOps

B3IT-koncernen startar nu ett nytt dotterbolag B3IT Performance, som kommer att arbeta med DevOps. DevOps är metoder och tekniker som stöttar företagens behov av att snabba upp sina processer och förverkliga marknadens krav på digitalisering av verksamheten. 

- Många företag ser idag stora möjligheter med DevOps och vi ser ett starkt intresse i marknaden för lösningar som ger en bättre förståelse för hur både kunder och användare upplever systemstödet, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

 Det nya bolaget kommer att fungera som en strategisk partner för IT-organisationer som vill hitta en väg mot DevOps, både när det gäller att stödja eller leda förändringsprocesser samt att hitta de rätta verktygen för att få en bättre koppling mellan systemutveckling och systemförvaltning.

- Med DevOps får företagen större möjligheter att utveckla ett bra IT-stöd i samband med digitalisering av verksamheten. Det gäller inte bara företag med egen utveckling utan alla företag, t ex genom bättre uppföljning av hur en driftleverantör möter sina SLA:er och vad som egentligen påverkar användarupplevelsen, säger Jari Aho som blir VD för B3IT Performance.

B3IT Performance kommer att ledas av Jari Aho, en entreprenör med snart 20 års IT-erfarenhet. Jari insåg tidigt behovet av att samla in korrekt information om användarupplevelsen och har arbetat med flera av de ledande verktygen och metoderna inom detta område.