10 nov 2016

B3IT ökar intäkter 22%, resultat 51%

B3IT har nu presenterat sin delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2016. För det tredje kvartalet under 2016 ökar intäkterna med 22% och resultatet med 51%.

Tredje kvartalet, juli - sept 2016

 • Omsättningen uppgår till 100,1 (81,7) MSEK, vilket ger en tillväxt om 22,5 (27,5) procent, varav 20,3 (12,3) procent organiskt
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till 7,9 (5,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,9 (6,7) procent
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 6,5 (4,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,5 (5,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgår till 3,9 (2,6) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,41 (0,32) SEK

Nio månader, jan - sept 2016 

 • Omsättningen uppgår till 340,0 (268,0) MSEK, vilket ger en tillväxt om 26,9 (22,6) procent, varav 19,1 (14,0) procent organiskt
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till 31,6 (25,6) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 9,3 (9,6) procent
 • EBITDA justerat för noteringskostnader om 2,9 MSEK uppgår till 34,5 (25,6) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,1 (9,6) procent
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 27,5 (22,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,1 (8,4) procent
 • EBIT justerat för noteringskostnader uppgår till 30,4 (22,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,9 (8,4) procent
 • Resultat efter skatt uppgår till 19,7 (15,8) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,47 (2,19) SEK


- B3IT fyller i dagarna tretton år och vi fortsätter att leverera lönsamhet under hög tillväxt. Typiskt för vår bransch tyngs tredje kvartalet av semestrar – likväl blev detta vårt bästa tredje kvartal någonsin och vårt 52:a kvartal i rad med lönsamhet, säger Sven Uthorn, Vd och koncernchef för B3IT.

- Vi ser en fortsatt väldigt hög efterfrågan i marknaden. Digitalisering, som genomsyrar alla branscher vi verkar i, ger upphov till många projekt och program med sikte på både effektivisering och innovation. Det är också här, i gränslandet mellan IT och verksamhet, våra konsulter bidrar med rådgivning, planering och genomförande av förändrings- och utvecklingsprojekt hos kunderna.

LÄS HELA DELÅRSRAPPORTEN HÄR