26 maj 2016

B3IT noteras på Nasdaq First North Premier

Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) har, i syfte att främja B3IT:s fortsatta tillväxt och utveckling, beslutat att notera Bolaget på Nasdaq First North Premier den 13 juni 2016.
Nasdaq First North Premier har godkänt B3IT:s ansökan under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls. Bolaget offentliggör nu prospekt och prisintervall i erbjudandet.

Prospekt och anmälan finns på B3ITs finansiella hemsida
Hela pressreleasen finns här Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt
Och här hittar du intervjun med B3ITs VD Sven Uthorn i Swedbank TV

Sven Uthorn, VD, styrelseledamot och medgrundare kommenterar:

”B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag, för våra medarbetare och för våra kunder. Sedan starten har Bolaget en obruten linje av tolv tillväxtår både sett till omsättning och antal medarbetare. I en marknad där förmåga att driva förändring med hjälp av IT är avgörande för konkurrenskraft och effektivitet, bidrar våra idag över 300 konsulter med specialistkompetens, gedigen erfarenhet, vilja, attityd och förmåga att åstadkomma resultat. Och inte minst: helhetssyn och förståelse för sambandet mellan teknik, affärsprocesser och människor.

B3IT har valt att växa och utvecklas som bolag därför att vi ser att våra kunder behöver oss. Men också för att även erfarna konsulter behöver ett sammanhang. För att konkurrera om de bästa konsulterna på arbetsmarknaden, bygger B3IT en organisation som dels ger konsulter goda möjligheter att vinna intressanta uppdrag och att utvecklas i sin profession, dels ett socialt sammanhang som ger stor individuell frihet, och bejakar balansen mellan arbete och fritid. 

Vårt fokus är nu att fortsätta utveckla vår verksamhet, stärka vårt erbjudande och bygga fortsatt framgång med och för marknadens bästa konsulter. Inför nästa etapp tar vi nu ett viktigt steg genom att notera och bredda ägandet i Bolaget. Med detta vill vi bjuda in våra medarbetare, nya entreprenörer och externa investerare att vara med på vår fortsatta resa.”

Bakgrund och motiv

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget har bland annat erhållit fem DI Gasell-utmärkelser och har uppnått toppresultat i medarbetar-undersökningen GPTW (Great Place To Work), senast under 2016 då Bolaget kom på tredje plats i kategorin större företag med över 250 anställda oavsett bransch när GPTW utsåg ”Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016”.

B3IT hade per den 31 mars 2016 totalt 332 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 382,5 miljoner kronor med en rörelsemarginal (EBIT) om 8,7 procent. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro.

Bolaget har huvudsakligen växt organiskt, men B3IT har även genomfört strategiskt kompletterande förvärv. Bolaget har historiskt genomfört fem framgångsrika förvärv och därmed påvisat sin förmåga att växa genom förvärv och integrera externa kompletterande verksamheter. Viktiga faktorer som beaktas vid sådana förvärv är en överlappande företagskultur samt ett kompletterande tjänsteutbud.

De säljande Huvudaktieägarna, med stöd av B3IT:s styrelse, bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka B3IT:s varumärke genom att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Bolaget har etablerat en stabil plattform för framtida tillväxt och de Säljande Huvudaktieägarna med stöd av B3IT:s styrelse bedömer att en noterad miljö skulle ha en positiv inverkan på Bolagets igenkänningsgrad, verksamhet och profil gentemot investerare, kunder, potentiella medarbetare och samarbetspartners.

Det ger vidare Bolagets medarbetare möjligheten att investera i Bolaget och på så sätt skapa ytterligare incitament för medarbetare till att högprestera och ger även Bolaget tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden. Vidare ger kapitalet från nyemissionen ökade resurser för ytterligare förvärv.

Därutöver är det B3IT:s styrelses målsättning att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm inom 12 månader efter att noteringen på Nasdaq First North Premier fullföljts.