14 mar 2016

B3IT fortsätter att växa starkt med god lönsamhet

PRESSMEDDELANDE 14 mars 2016
Årsbokslut 1 januari – 31 december 2015

IT- och Managementkonsulten B3IT fortsätter att växa med lönsamhet. För helåret 2015 redovisar bolaget en tillväxt på 23% och en starkt förbättrad lönsamhet.

Fjärde kvartalet, okt-dec 2015

  • Omsättningen uppgick till 114,5 MSEK (92,3), vilket ger en tillväxt om 24,1% varav 12% organiskt
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,7 MSEK (10,9) vilket ger en rörelsemarginal om 9,3% (11,8)

Helåret, jan-dec 2015

  • Omsättningen uppgick till 382,5 MSEK (310,9) vilket ger en tillväxt om 23,0% varav 14% organiskt
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33,1 MSEK (25,1), vilket ger en rörelsemarginal om 8,7% (8,1)


Siffrorna inom parantes avser motsvarande period året innan.

Med fjärde kvartalet 2015 har nu B3IT sedan starten 2003 presterat 49 kvartal med lönsamhet, varav 48 med tillväxt, jämfört med motsvarande period året innan.

Under 2015, och i synnerhet under fjärde kvartalet har vi upplevt en fortsatt stark efterfrågan på IT-konsultmarknaden, med många nya projekt och initiativ under uppstart. Samtidigt ökar konkurrensen om de bästa konsulterna i rekryteringsmarknaden.

- Vår ambition är att vara den särklassigt bästa arbetsgivaren för erfarna konsulter, och det topp-resultat vi nådde i Great Place to Works årliga medarbetarundersökning ser vi som en av våra viktigaste framgångar under 2015, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef.

- Vi har under året vunnit flera stora upphandlingar och har nu ramavtal med 30 större verksamheter, främst inom offentlig sektor. Genom förvärvet av Visab Consulting har vi också gjort en stark inbrytning inom bank, finans och försäkring, avslutar Sven Uthorn.

För mera information kontakta gärna Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

Läs hela pressmeddelandet här som pdf: B3IT ÅRSBOKSLUT 2015

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar.

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT har idag 320 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 382,5 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Besök oss gärna på b3it.se