01 feb 2016

B3IT får nytt ramavtal med Försäkringskassan

B3IT är en av vinnarna i Försäkringskassans upphandling av resurskonsulter inom området IT-infrastruktur.

Avtalet omfattar en rad olika konsultroller och löper på 4 år från och med avtalstecknandet till och med 2020-03-30, med en beräknad omsättning på 45 miljoner kronor per år, dvs 180 MSEK totalt för samtliga leverantörer.

- Det är alltid glädjande när vi får förnyat förtroende från en av våra större kunder. B3IT har arbetat med Försäkringskassan i snart tio år och är en viktig kund för vår verksamhet i Sundsvall, med erfarna specialister inom Projektledning, Systemutveckling, Testledning och Business Intelligence, säger Sven Uthorn, VD för B3IT.

Avtal förväntas bli tecknat så snart lagenlig överprövningsperiod passerat.

För mera information kontakta gärna Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar.

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT har idag 310 medarbetare och omsättningen under 2014 uppgick till 311 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Besök oss gärna på www.b3it.se