17 mar 2016

B3IT - en av Sveriges bästa arbetsplatser 2016

B3IT är utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser, enligt Great Place to Work (GPTW). Samtidigt kniper man förstaplatsen bland de större svenska konsultbolagen. Entreprenörsanda, stor frihet för medarbetarna och en rejäl satsning på wellness är nyckeln till framgång, enligt bolagets vd Sven Uthorn.

B3IT grundades med visionen om att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT - och att skapa Sveriges bästa bolag för riktigt duktiga konsulter. Idag är B3IT ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med 320 seniora konsulter inom IT och management.

Det var för fjortonde året i rad som GPTW utsåg Sveriges bästa företag under galan som hölls på Cirkus i Stockholm. B3IT kom på en hedrande tredjeplats inom kategorin större företag med över 250 anställda då man utsåg Sveriges bästa arbetsplatser 2016 och man knep också förstaplatsen bland de större svenska konsultbolagen! 

GPTW:s medarbetarundersökning visar att 97 procent av de anställda på B3IT anser att ”allt sammantaget är B3IT en mycket bra arbetsplats”. Undersökningen visar också att det fina resultatet gäller för alla grupper av medarbetare, både äldre och yngre, kvinnor och män, nyanställda och de som arbetat länge i bolaget. 

– För oss som konsultbolag är det helt avgörande att våra anställda trivs. Och ett kvitto på det är att vi kommit så högt på Great Place to Works lista. Det som gör att vi sticker ut är att vi ger våra medarbetare en stor frihet och att vi har byggt en organisation med flera mindre specialistbolag. Det finns ett stort fokus på tillväxt och entreprenörskap inom B3IT, men också på mjuka värden, frihet och wellness. När vi nu fortsätter att växa är det jätteviktigt att vi värnar om våra kärnvärden, säger Sven Uthorn, koncernchef på B3IT.

För att kvala in på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser måste bolaget för det första få ett riktigt bra resultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work. Dessutom måste man göra en så kallad culture audit, som är en ordentlig genomlysning av hur bolaget arbetar för att ständigt utveckla verksamheten, förbättra för sina medarbetare och stärka kulturen i bolaget.

– Vi har fått en fantastisk feedback från våra medarbetare. Det här är första gången som vi har gjort en medarbetarundersökning och culture audit tillsammans med GPTW och vi är väldigt stolta att vi redan första året fått så bra resultat, säger Sven Uthorn.

För mer information, kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD, B3IT Tel: 070-899 3670 E-post: sven.uthorn@b3it.se

Om B3IT
B3IT är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. B3IT har idag 320 anställda och omsatte 382,5 miljoner kronor under 2015.
Kontor finns i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Borlänge, Malmö och Örebro. b3it.se

Om Great Place To Work
Great Place To Work verkar i 50 länder världen över och utvärderar, utvecklar och utser riktigt bra arbetsplatser enligt exakt samma metodik, vilket är en förutsättning för bra jämförelser. Great Place to Work Sverige har rankat Sveriges Bästa Arbetsplatser sedan 2003. Medarbetarundersökningen baseras på nära 30 års forskning kring vad som driver engagemang för arbetet. Ett Great Place To Work, det vill säga en utmärkt och engagerande arbetsplats, definieras enligt modellen som: En arbetsplats där jag som medarbetare kan lita på de jag arbetar för, känna stolthet över det jag gör och trivas ihop med de personer jag arbetar tillsammans med.