11 maj 2016

Årsredovisning för 2015

”Vår ambition har alltid varit att växa med kvalitet och lönsamhet. I linje med det lägger vi nu 2015 bakom oss som det bästa året hittills, både vad gäller intäkter, tillväxt och resultat.”

Intervju med VD Sven Uthorn i årsredovisningen för 2015

B3IT:s årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig här för nedladdning som pdf B3IT ÅRSREDOVISNING 2015 Tryckta ex kan beställas från bolaget via mail till info@b3it.se
I årsredovisningen berättar vi om B3IT som leverantör och arbetsgivare samt hur vi arbetar mot vår vision att bli Sveriges bästa konsultbolag – för våra kunder, medarbetare och ägare.

Vid frågor, kontakta gärna:
Rolf Kolmodin, Kommunikationschef, rolf.kolmodin@b3it.se070-644 20 01