11 maj 2015

Ytterligare ett starkt kvartal för B3IT

KVARTALSRAPPORT FÖR B3IT-KONCERNEN

Stockholm den 11 maj 2015

Sammanfattning av första kvartalet för B3IT-koncernen, januari – mars 2015 (jämfört med motsvarande period året innan)

  • Intäkterna uppgick till 92,7 MSEK (74,9)
  • Total tillväxt 24%
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 10,0 MSEK (3,5)
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 8,6 MSEK  (2,5)

 B3IT fortsätter att exekvera enligt plan. Tillväxt och god beläggning skapar förutsättningar för en allt bättre lönsamhet. 

- B3IT har nu presterat 46 kvartal i rad med positivt resultat, varav 45 med tillväxt. Framgångsreceptet är en konsekvent satsning på hög kvalitet och gediget erfarna konsulter, samt vår affärsmodell med entreprenörsdrivna specialistbolag, säger Sven Uthorn, koncernchef och VD i B3IT.

Kontakta gärna Sven Uthorn på 070-899 3670, E-post: sven.uthorn@3it.se

 

Om B3IT

B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag. Med en tydlig satsning på seniora konsulter inom IT och management har vi vuxit raskt med fokus på marknadens mest krävande kunder. 

Idag erbjuder vi konsulttjänster inom kompetensområden som IT Management, Systemutveckling, Databas, Telekom, Digitala kanaler, Healthcare, Infrastruktur, Test- och Kvalitetsledning samt Business Intelligence. B3IT har nu 260 anställda med kontor i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Örebro, Malmö och Borlänge. För mer information, vänligen besök: www.b3it.se